Neděle 26. září. Svátek má Andrea.

Ohlédnutí za létem z pohledu cestovního pojištění

Ačkoliv ve většině přímořských letovisek krásné počasí ještě trvá, ERGO pojišťovna uzavřela letní sezónu cestovního pojištění a přišla s vyhodnocením dat  za uplynulé tři měsíce. 

Letošní letní sezonu hodnotí z pohledu cestovního pojištění jako běžnou a nijak nevybočující z obvyklých událostí – což znamená, že téměř 85 % plnění představují škody spojené se zdravím nebo úrazy cestujících. Příčinou těchto škod byly z větší části nemoci a z druhé „menší poloviny“ úrazy.

V případě nemocí vedl i letos v žebříčku častý výskyt střevních či žaludečních potíží (něco přes 15 % všech případů). Zajímavostí je, že dalším velmi četným případem nemocí vyžadujících léčbu (v přibližně 12 %) byly různé ušní problémy zahrnující bolesti, záněty zvukovodu nebo středního ucha apod. Další poměrně překvapující údaj z léta je častý výskyt angíny, která se na počtu léčebných zásahů podílela cca 10 %. Naopak často zmiňované nachlazení a rýmu vlivem příliš „studených“ klimatizací, na které si cestovatelé do teplých krajin pravidelně stěžují, zaznamenala ERGO pojišťovna letos mnohem méně. Tradiční příhody související s koupáním, jako je šlápnutí na ježka, poranění způsobená o ostré skály či korály a podobné příhody, pak byly příčinou cca 12 % škod způsobených úrazem. Poměrně zodpovědnou a se svojí nemocí dobře obeznámenou skupinou se ze statistik cestovního pojištění za uplynulou sezonu zdají být alergici, kde škody způsobené léčbou alergických reakcí dosáhly z počtu plnění pouze necelých 2 % – a jednalo se o případy, kdy se alergie vyskytla u cestujícího poprvé. Tradičně nepříjemnou a bohužel pro ty, kteří podcenili pojištění, i nákladnou disciplínou byla v letošní letní sezoně stomatologická ošetření (přibližně 5 % z pojistných plnění).

V případě úrazů se opět jako nečastější příčina prokázaly dopravní prostředky. Auta, motorky a skútry tak byly celkem původcem více než 15 % hrazených úrazů. Ostatní plnění pak vznikala z doplňkových krytí komplexního cestovního pojištění, jako je například pojištění odpovědnosti nebo také velmi často využívaného připojištění zavazadel. Konkrétně u plnění v rámci pojištění zavazadel zaznamenala ERGO pojišťovna v letní sezoně 2016 ve srovnání s létem 2015 značný pokles škod z 14 % na pouhých 8 %.

A jaké bylo pojistné plnění? Rozsah škod bývá obrovský – v řádech od stokorun až do milionů. Za letní sezonu 2016  představuje průměrné plnění cca 10 tisíc Kč na škodu. Například typické letní škody způsobené u moře šlápnutím na ježka apod. obvykle představují náklad kolem 5 tis. Kč, ale větší poranění – například při dopravních nehodách – bývají mnohem nákladnější a výjimkou nejsou částky přesahující 1 až 1,5 milionu Kč. Podstatně dražší se mohou stát vážnější úrazy spojené s poraněním páteře, k nimž mj. dochází také u vody – typicky špatně vyměřeným skokem s následným nárazem. Zejména pokud k podobným zraněním dojde v USA či dalších zemích s nákladnou lékařskou péčí, jsou známé nejen z praxe ERGO pojišťovny případy s celkovými náklady přes 4 miliony Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.