Neděle 11. dubna. Svátek má Izabela.

Odborná komise pro důchodovou reformu představí na konferenci výsledky své práce

Ve čtvrtek 13. listopadu se v Domě ABF na Václavském náměstí uskuteční pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Jejím cílem je formulovat náměty dlouhodobého směřování české důchodové soustavy, seznámit účastníky s výsledky práce ustavených pracovních týmů a otevřít diskusi k dalšímu zaměření práce komise.

„Diskuse o budoucí podobě našeho důchodového systému není jednoduchá. Společně sdílené návrhy na jeho změny se rodí těžce. Bez diskuse se nám ovšem nepodaří navrhnout řešení, která budou perspektivní a odolávající tlakům střídání politických reprezentací,“ uvedl předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček. Konference bude dalším příspěvkem k této již započaté veřejné diskuzi.

V dopoledním programu vystoupí se svými příspěvky čtyři hlavní řečníci: Vladimír Špidla, Jan Švejnar, Miroslav Zámečník a Jaroslav Vostatek. „Ve svém vystoupení se soustředím na modelovou analýzu českého penzijního systému a jeho pilířů a představím základní cesty jeho racionalizace, v zájmu podstatného zvýšení transparentnosti a odstranění nesporných nerovností, a to v zásadě bez dodatečných nároků na veřejné finance,“ uvedl Vostatek. V navazujícím odpoledním programu se povede diskuze v rámci tří workshopů, které budou kopírovat tři pracovní týmy Odborné komise. Konferenci ukončí panelová diskuse všech řečníků.

Zúčastní se zhruba sto padesát lidí: odborníci z akademické půdy, političtí činitelé, experti z veřejné správy, komerčního sektoru, zástupci sociálních partnerů, představitelé zájmových sdružení a profesních organizací, studenti a další zájemci o tuto problematiku. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.