Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Objem vkladů meziročně vzrostl, více jak polovinu tvoří vklady domácností

Ke konci srpna 2013 vzrostl celkový objem klientských vkladů uložených v tuzemských bankách o 176,5 mld. Kč (tj. o 5,7 %).

Podíl netermínovaných vkladů na vkladech celkových dále roste a k 31. 8. 2013 tak tvořily již 62,2 % všech vkladů. Naprostou většinu netermínovaných vkladů tvoří zůstatky na běžných účtech (77 %), jejichž objem vzrostl meziročně o 6,9 %. Ještě rychleji však roste objem ostatních netermínovaných vkladů (o 23 %), kde hlavní složku tvoří oblíbené spořicí účty.

Celkový objem termínovaných vkladů klesá (-0,9 %). Krátkodobé termínované vklady (do 1 roku) v zásadě stagnují – v této kategorii rostou hlavně vklady do 3 měsíců (+3,0 %), objem termínovaných vkladů od 2 do 5 let se snižuje (-20,8 %). Objem dlouhodobých termínovaných vkladů roste o 2,9 %. Stále však platí, že přes 94 % všech dlouhodobých termínovaných vkladů je uloženo ve stavebních spořitelnách.

Stále platí, že nejvíce vkladů tvoří vklady domácností (54,9 %), jejich podíl na celkových vkladech mírně klesl a objem rostl celkově pomaleji (+2,3 %) než celkový objem všech vkladů v bankách (+5,7 %). Zatím nelze tento fakt interpretovat ani pozitivně (domácnosti očekávají konec recese a zvyšují svou spotřebu na úkor tvorby úspor) ani negativně (recese dolehla na domácnosti a ty nejsou schopné již tvořit další úspory).

Pro vklady domácností však platí podobné trendy jako pro vklady obecně. Objem netermínovaných vkladů Objem vkladů nefinančních podniků vykázal velmi slušnou dynamiku, meziročně se zvýšil o 7,4 %. To může souviset i s reakcí podniků na ekonomickou recesi, kdy jsou opatrnější v investicích a udržují si určitý hotovostní polštář. Opět rostl především objem vkladů netermínovaných (+10,6 %), přičemž objem termínovaných vkladů podniků se snížil (o 4,9 %).

Snižování sazeb ze strany ČNB v loňském roce se logicky postupně promítnulo i do sazeb z nových  kladů domácnostem. Zatímco sazby vkladů jednodenních (tj. netermínovaných) držela konkurence (u spořicích účtů) v loňském roce stále kolem 0,7 %, v roce letošním se postupně snížily až pod 0,5 % (průměrné sazby z nových jednodenních vkladů domácností v srpnu činily 0,49 %). Podobný trend platí i pro vklady domácností s dohodnutou splatností (sazba klesla k průměrným srpnovým 1,27 %). U vkladů domácností s výpovědní lhůtou se sazby snížily pouze nepatrně (na srpnových průměrných 1,97 %).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.