Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV PŘESÁHL K 30.6.2014 BILION KORUN (1,030 BN KČ)

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 297,48 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 21,42 miliard Kč, tj. o 7,76 % (z 276,06 mld. Kč k 31.3.2014 na 297,48 mld. Kč k 30.6.2014).

Asset Management:
Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2014 výše 1,030 bilionu korun a vzrostl během druhého čtvrtletí 2014 o 36,34 miliard Kč (z 993,910 mld. Kč k 31.3.2014 na 1,030 bn Kč k 30.6.2014).
Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.6.2014)

clipboard0155

Investice ve fondech:
Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během druhého čtvrtletí 2014 o 21,42 miliard korun (tj. 7,76 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během druhého čtvrtletí 2014 o 12,57 miliard korun (tj. o 8,83 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,85 miliard korun (tj. o 6,62 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů, zajištěných fondů a fondů peněžního trhu.
Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

clipboard0156

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.6.2014)

clipboard0157

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 297,48 miliard Kč (k 30.6.2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a
28 % je drženo právnickými osobami.

clipboard0158

Největší zprostředkovatelé:
Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2014 skupina ČSOB (82,11 mld. Kč), skupina České spořitelny (78,19 mld. Kč), skupina Komerční banky (35,36  mld. Kč), skupina UniCredit Bank (21,99 mld. Kč) a ČP Invest (19,44 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:
Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,030 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,252mld. Kč.

clipboard0159

Custody:
Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 78.532 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2014 hodnoty 1,967 bn Kč, což znamená nárůst během druhého čtvrtletní 2014 o 57 miliard Kč (z 1 910 mld. Kč k 31.3.2014  na 1 967 mld. Kč k 30.6.2014).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.