Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL V ROCE 2013 VÝŠE 975,060 MILIARD KORUN

Investice 11.02.2014 | 13:26 0 Komentářů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2013 a ve čtvrtém čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.12.2013 výše 975,060 miliard korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 269,84 miliard Kč. Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 34,56 miliardy Kč, tj. o 14,69% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013). Během čtvrtého čtvrtletí 2013 vzrostl majetek v podílových fondech o 11,12 miliardy Kč, tj. o 4,30 % (z 258,72 mld. Kč k 30.9.2013 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.12.2013 výše 975,060 miliard korun a vzrostl během roku 2013 o 89,801 miliard Kč (z 885,259 Kč k 31.12.2012 na 975,060 Kč k 31.12.2013).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2013)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.

230 544

Česká spořitelna, a. s. (group)

176 736

ČSOB (group)

162 520

Komerční banka (group)

118 089

ING (group)

109 058

AXA Investiční společnost, a. s.

57 806

Conseq (group)

27 303

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

21 752

AMISTA investiční společnost, a. s.

21 397

Raiffeisenbank a.s.

17 259

J&T (group)

10 852

AVANT investiční společnost, a.s.

9 703

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

4 967

AKRO investiční společnost, a.s.

2 718

Citibank Europe plc, organizační složka

1 706

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 180

PROSPERITA investiční společnost, a. s.

1 061

OSTATNÍ

408

CELKEM

975 060


Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2013 o 34,56 miliardy korun (tj. 14,69 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2013 o 20,53 miliard korun (tj. o 17,13 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 14,04 miliard korun (tj. o 12,16 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů fondů a nemovitostních. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a zajištěných fondů.

Z pohledu čtvrtého čtvrtletí 2013 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 11,12 miliardy Kč, tj. o 4,30% (z 258,72 mld. Kč k 30.9.2013 na 269,84 mld. Kč k 31.12.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

 

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ  fondu

Celkem k 31.12.2013 (Kč)

Celkem k 30.9.2013 (Kč)

Čtvrtletní změna 4Q 2013 – 3Q 2013

Celkem ke 31.12.2012 (Kč)

Změna od počátku roku 31.12.2012 – 31.12.2013

Fondy peněžního trhu

12 008 027 457

13 142 515 671

–8,63%

–1 134 488 214

17 002 096 129

–29,37%

–4 994 068 672

Zajištěné fondy

36 898 706 375

37 662 131 539

–2,03%

–763 425 164

38 858 747 920

–5,04%

–1 960 041 545

Akciové fondy

52 253 507 240

47 989 623 410

8,89%

4 263 883 830

41 028 154 581

27,36%

11 225 352 659

Dluhopisové fondy

88 415 604 664

87 769 147 165

0,74%

646 457 499

81 759 274 674

8,14%

6 656 329 990

Fondy smíšené

51 472 395 338

44 847 152 708

14,77%

6 625 242 630

35 818 289 233

43,70%

15 654 106 105

Fondy fondů

24 479 388 934

22 121 756 597

10,66%

2 357 632 337

18 079 731 889

35,40%

6 399 657 045

Fondy nemovitostní

4 316 829 212

5 189 323 780

–16,81%

–872 494 568

2 729 369 762

58,16%

1 587 459 449

Celkem fondy (celý trh)

269 844 459 220

258 721 650 869

4,30%

11 122 808 351

235 275 664 188

14,69%

34 568 795 032

 

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2013)

Typ fondu

Celkem k 31.12.2013

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

1 828 661 860 Kč

10 179 365 597 Kč

12 008 027 457 Kč

Zajištěné fondy

1 264 579 537 Kč

35 634 126 838 Kč

36 898 706 375 Kč

Akciové fondy

18 208 936 611 Kč

34 044 570 630 Kč

52 253 507 240 Kč

Dluhopisové fondy

54 430 130 768 Kč

33 985 473 896 Kč

88 415 604 664 Kč

Fondy smíšené

26 305 004 307 Kč

25 167 391 031 Kč

51 472 395 338 Kč

Fondy fondů

24 020 792 005 Kč

458 596 929 Kč

24 479 388 934 Kč

Fondy nemovitostní

3 401 977 292 Kč

914 851 920 Kč

4 316 829 212 Kč

CELKEM

129 460 082 381 Kč

140 384 376 840 Kč

269 844 459 220 Kč

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 269,84 miliard Kč (k 31.12.2013), přičemž 72,4 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27,6 % je drženo právnickými osobami.

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.12.2013 skupina ČSOB (76,11mld. Kč), skupina České spořitelny (69,43mld. Kč), skupina Komerční banky (32,24 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (19,61 mld. Kč) a ČP Invest (18,09 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 974,566 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 68,822 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2013 bylo provedeno celkem 343.155 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2013 hodnoty 1 841 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2013 o 81 miliard Kč (z 1 760 mld. Kč k 31.12.2012  na 1 841 mld. Kč k 31.12.2013).

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.