Čtvrtek 21. listopadu. Svátek má Albert.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl ke 30.9.2012 výše 849,291miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 225,50 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 3,67 miliard Kč, tj. o 1,66 % (z 221,83 mld. Kč ke 30.6.2012 na 225,50 mld. Kč ke 30.9.2012).

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 30.9.2012 výše 849,291 miliard korun a vzrost během třetího čtvrtletí 2012 o 21,52 miliard Kč  (z  827,763 mld. Kč ke 30.6.2012 na 849,291 mld. Kč ke 30.9.2012).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 30.9.2012)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest

213 557

Česká spořitelna, a. s. (group)

156 393

ČSOB (group)

142 814

ING (group)

103 496

Komerční banka (group)

87 445

AXA Investiční společnost, a. s.

51 096

Conseq Investment Management, a. s.

22 774

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.

17 376

AMISTA investiční společnost, a. s.

15 953

Raiffeisenbank a.s.

13 781

AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.

8 909

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

6 693

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

5 039

Citibank Europe plc, organizační složka

1 137

OSTATNÍ

2 830

CELKEM

849 291

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech během třetího čtvrtletí roku 2012 vzrostl o 3,67 miliard Kč (tj. o

1,66 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o –1,08 miliard korun (tj. –0,94 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,75 miliard korun (tj. 4,43 %). Nárůst majetku během třetího čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva dluhopisových fondů, aktiva fondů fondů, smíšené fondy, akciové fondy a mírný nárůst zaznamenaly také nemovitostní fondy. Naopak zajištěné fondy a fondy peněžního trhu vykázaly pokles majetku. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce. 

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ  fondu

Celkem k 30.9.2012

Celkem k 30.6.2012

Čtvrtletní změna 3Q 2012 – 2Q 2012

Fondy peněžního trhu

18 516 688 133 Kč

18 551 526 155 Kč

–0,19%

–34 838 022 Kč

Zajištěné fondy

39 723 547 181 Kč

43 911 063 710 Kč

–9,54%

–4 187 516 528 Kč

Akciové fondy

38 451 580 337 Kč

38 220 284 305 Kč

0,61%

231 296 033 Kč

Dluhopisové fondy

74 145 750 878 Kč

67 570 350 775 Kč

9,73%

6 575 400 104 Kč

Fondy smíšené

33 841 813 840 Kč

33 352 077 615 Kč

1,47%

489 736 225 Kč

Fondy fondů

18 250 361 250 Kč

17 724 939 560 Kč

2,96%

525 421 691 Kč

Fondy nemovitostní

2 575 637 336 Kč

2 501 759 032 Kč

2,95%

73 878 304 Kč

Celkem fondy (celý trh)

225 505 378 957 Kč

221 832 001 151 Kč

1,66%

3 673 377 806 Kč

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (ke 30.9.2012)

Typ fondu

Celkem k 30.9.2012

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

6 368 042 123 Kč

12 148 646 011 Kč

18 516 688 133 Kč

Zajištěné fondy

1 898 766 510 Kč

37 824 780 672 Kč

39 723 547 181 Kč

Akciové fondy

14 030 210 231 Kč

24 421 370 107 Kč

38 451 580 337 Kč

Dluhopisové fondy

46 425 321 414 Kč

27 720 429 465 Kč

74 145 750 878 Kč

Fondy smíšené

23 004 719 160 Kč

10 837 094 680 Kč

33 841 813 840 Kč

Fondy fondů

17 946 629 588 Kč

303 731 662 Kč

18 250 361 250 Kč

Fondy nemovitostní

2 229 110 644 Kč

346 526 692 Kč

2 575 637 336 Kč

CELKEM

111 902 799 670 Kč

113 602 579 287 Kč

225 505 378 957 Kč

   

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří ke 30.9.2012 skupina ČSOB (67,34 mld. Kč), skupina České spořitelny (61,05 mld. Kč), skupina Komerční banky (28,45mld. Kč), ČP Invest (14,77 mld. Kč) a skupina UniCredit Bank (13,35 mld. Kč).

 akat-fondy-03q12

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 849,291 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 56,153 mld. Kč.  

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 75.288 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla ke 30.9.2012 hodnoty 1 741 mld. Kč, což znamená nárůst o 32 miliard Kč (z 1 709 mld. Kč ke 30.6.2012 na 1 741 mld. Kč ke 30.9.2012).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.