Úterý 20. října. Svátek má Vendelín.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 31.3.2014 VÝŠE 993,910 MILIARD KORUN

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2014 výše 993,910 miliard korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 276,06 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 6,22 miliardy Kč, tj. o 2,30 % (z 269,84 mld. Kč k 31.12.2013 na 276,06 mld. Kč k 31.3.2014).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2014 výše 993,910 miliard korun a vzrostl během prvního čtvrtletí 2014 o 18,85 miliard Kč (z 975,060 Kč k 31.12.2013 na 993,910 Kč k 31.3.2014). 

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2014)

clipboard034

Investice ve fondech:

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během prvního čtvrtletí 2014 o 6,22 miliardy korun (tj. 2,30 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během prvního čtvrtletí 2014 o 1,89 miliard korun (tj. o 1,35 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,32 miliard korun (tj. o 3,34 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, zajištěných fondů, dluhopisových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů fondů, akciových fondů a fondů peněžního trhu. 

Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna

  clipboard035

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2014)

clipboard036

 Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 dochází ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí. 

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 276,06 miliard Kč (k 31.3.2014), přičemž 73 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27 % je drženo právnickými osobami.

clipboard032

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2014 skupina ČSOB (77,61mld. Kč), skupina České spořitelny (73,66 mld. Kč), skupina Komerční banky (33,48 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (20,70 mld. Kč) a ČP Invest (16,87 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 993,910 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 67,115mld. Kč.

clipboard033

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 92.346 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2014 hodnoty 1 910 mld. Kč, což znamená nárůst během prvního čtvrtletní 2014 o 69 miliard Kč (z 1 841 mld. Kč k 31.12.2013  na 1 910 mld. Kč k 31.3.2014).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.