Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2018 VÝŠE 1,390 BILIONU KORUN

K 30.9.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 498,436 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o téměř 15 miliard korun, a to na celkových 498,5 mld. Kč. Ve třetím kvartálu tohoto roku byly favoritem investorů fondy akciové a nemovitostní, ale vzhledem k růstu úrokových sazeb také fondy peněžního trhu.

Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů, strukturovaných fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové fondy.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2018 výše 1,390 bilionu korun a vzrostla během třetího kvartálu roku 2018 o 27,68 miliard Kč (z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 154,541 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 5,753 mld. Kč (tj. o 3,87 %, z 148,787 mld. Kč k 30.06.2018 na 154,541 mld. Kč k 30.9.2018).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2018 hodnoty 3,330 bn Kč.

Vývoj ve třetím kvartále nadále potvrzuje roli podílových fondů jako primárního způsobu zhodnocování prostředků domácností a tvorby finančních rezerv. Děje se tak i navzdory méně příznivému tržnímu prostředí v posledních měsících. Stabilním tempem pak roste podíl pravidelných investic na nových prostředcích, což lze označit za logickou reakci na vyšší volatilitu.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.