Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

OBJEM MAJETKU SVĚŘENÝ SPRÁVCŮM AKTIV DOSÁHL K 30.9.2018 VÝŠE 1,390 BILIONU KORUN

K 30.9.2018 investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly výše 498,436 miliard Kč.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT:

Od začátku roku 2018 majetek ve fondech kolektivního investování narostl o téměř 15 miliard korun, a to na celkových 498,5 mld. Kč. Ve třetím kvartálu tohoto roku byly favoritem investorů fondy akciové a nemovitostní, ale vzhledem k růstu úrokových sazeb také fondy peněžního trhu.

Nárůst zaznamenala aktiva nemovitostních, smíšených, akciových fondů, strukturovaných fondů a také fondy fondů a fondy peněžního trhu. Naopak pokles zaznamenaly dluhopisové fondy.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30.9.2018 výše 1,390 bilionu korun a vzrostla během třetího kvartálu roku 2018 o 27,68 miliard Kč (z 1,362 bn Kč k 30.6.2018 na 1,390 bn Kč k 30.09.2018).

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 154,541 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 5,753 mld. Kč (tj. o 3,87 %, z 148,787 mld. Kč k 30.06.2018 na 154,541 mld. Kč k 30.9.2018).

Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2018 hodnoty 3,330 bn Kč.

Vývoj ve třetím kvartále nadále potvrzuje roli podílových fondů jako primárního způsobu zhodnocování prostředků domácností a tvorby finančních rezerv. Děje se tak i navzdory méně příznivému tržnímu prostředí v posledních měsících. Stabilním tempem pak roste podíl pravidelných investic na nových prostředcích, což lze označit za logickou reakci na vyšší volatilitu.“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.