Středa 21. října. Svátek má Brigita.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl k 30.9.2013 výše 949,994 miliard korun

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody ve třetím čtvrtletí 2013. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2013 výše 949,994 miliard korun.

Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 258,72 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2013 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 8,14 miliardy Kč, tj. o 3,25 % (z 250,58* mld. Kč k 30.6.2013 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013). Od začátku roku 2013 majetek v podílových fondech zaznamenal nárůst o 23,45 miliardy Kč, tj. o 9,97% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013).

Asset Management:

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.9.2013 výše 949,994 miliard korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2013 o 13,597 miliard Kč (z 936,397* Kč k 30.6.2013 na 949,994 Kč k 30.9.2013).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 30.9.2013)

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. + ČP INVEST investiční společnost, a. s.

226 063

Česká spořitelna, a. s. (group)

175 074

ČSOB (group)

157 860

Komerční banka (group)

114 403

ING (group)

108 554

AXA Investiční společnost, a. s.

55 071

Conseq (group)

25 948

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s.

21 498

AMISTA investiční společnost, a. s.

19 118

Raiffeisenbank a.s.

15 981

J&T (group)

10 232

AVANT investiční společnost, a.s.

8 517

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

4 877

AKRO investiční společnost, a.s.

2 666

Citibank Europe plc, organizační složka

1 657

IAD Investments, správ. spol., a.s.

1 142

OSTATNÍ

1 334

CELKEM

949 994

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech vzrostl během třetího čtvrtletí 2013 o 8,14 miliardy korun (tj. 3,25 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,61 miliard korun (tj. o 2,77 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 4,53 miliard korun (tj. o 3,77 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva akciových fondů, fondů fondů, smíšených fondů, nemovitostních fondů a dluhopisových fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu a zajištěných fondů.

Z pohledu třetího čtvrtletí 2013 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 23,45 miliardy Kč, tj. o 9,97% (z 235,28 mld. Kč k 31.12.2012 na 258,72 mld. Kč k 30.9.2013). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Typ  fondu

Celkem k 30.9.2013 (Kč)

Celkem k 30.6.2013 (Kč)*

Čtvrtletní změna 3Q 2013 – 2Q 2013

Celkem ke 31.12.2012 (Kč)

Změna od počátku roku 31.12.2012 – 30.9.2013

Fondy peněžního trhu

13 142 515 671

15 926 663 506

–17,48%

–2 784 147 835

17 002 096 129

–22,70%

–3 859 580 458

Zajištěné fondy

37 662 131 539

37 873 350 744

–0,56%

–211 219 205

38 858 747 920

–3,08%

–1 196 616 381

Akciové fondy

47 989 623 410

42 289 198 723

13,48%

5 700 424 687

41 028 154 581

16,97%

6 961 468 829

Dluhopisové fondy

87 769 147 165

86 331 500 953

1,67%

1 437 646 212

81 759 274 674

7,35%

6 009 872 491

Fondy smíšené

44 847 152 708

42 685 498 730

5,06%

2 161 653 979

35 818 289 233

25,21%

9 028 863 475

Fondy fondů

22 121 756 597

20 494 908 508

7,94%

1 626 848 089

18 079 731 889

22,36%

4 042 024 708

Fondy nemovitostní

5 189 323 780

4 975 890 416

4,29%

213 433 364

2 729 369 762

90,13%

2 459 954 017

Celkem fondy (celý trh)

258 721 650 869

250 577 011 579

3,25%

8 144 639 290

235 275 664 188

9,97%

23 445 986 682

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 30.9.2013)

Typ fondu

Celkem k 30.9.2013

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

2 024 694 955 Kč

11 117 820 716 Kč

13 142 515 671 Kč

Zajištěné fondy

1 137 774 119 Kč

36 524 357 420 Kč

37 662 131 539 Kč

Akciové fondy

16 838 789 331 Kč

31 150 834 079 Kč

47 989 623 410 Kč

Dluhopisové fondy

54 440 518 933 Kč

33 328 628 232 Kč

87 769 147 165 Kč

Fondy smíšené

24 081 018 248 Kč

20 766 134 460 Kč

44 847 152 708 Kč

Fondy fondů

21 858 905 046 Kč

262 851 550 Kč

22 121 756 597 Kč

Fondy nemovitostní

4 347 030 957 Kč

842 292 823 Kč

5 189 323 780 Kč

CELKEM

124 728 731 590 Kč

133 992 919 280 Kč

258 721 650 869 Kč

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 258,72 miliard Kč, přičemž 73 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 27 % je drženo právnickými osobami.

 
akat-131114-01

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 30.9.2013 skupina ČSOB (73,48 mld. Kč), skupina České spořitelny (68,28 mld. Kč), skupina Komerční banky (31,77 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (17,92 mld. Kč) a ČP Invest (17,57 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 947,370 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.9.2013 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 65,047 mld. Kč.

akat-131114-02

Custody:

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2013 bylo provedeno celkem 81.998 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2013 hodnoty 1 772 mld. Kč, což znamená nárůst během 3.Q 2013 o 21 miliard Kč (z 1 751 mld. Kč k 30.6.2013  na 1 772 mld. Kč k 30.9.2013).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.