Středa 25. listopadu. Svátek má Kateřina.

Objem majetku svěřený správcům aktiv dosáhl 31.3.2012 výše 809,829 miliard korun

Investice 15.05.2012 | 11:17 0 Komentářů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2012. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2012 výše 809,829 miliard korun. Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice 224,84 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí roku 2012 tak majetek v podílových fondech vzrostl o 772 milionů Kč, tj. o 0,34 % (z 224,07 mld. Kč k 31.12.2011 na 224,84 mld. Kč k 31.3.2012).

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.3.2012 výše 809,829 miliard korun a vzrost během prvního čtvrtletí 2012 o 16,5 miliard Kč (z  793,328 mld. Kč ke 31.12.2011 na 809,829 mld. Kč ke 31.3.2012).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 31.3.2012)

 

Finanční skupina

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest

209 879

Česká spořitelna, a. s. (group)

149 969

ČSOB (group)

140 053

ING (group)

101 149

Komerční banka (group)

81 262

AXA Investiční společnost, a. s.

51 302

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.

16 701

Conseq Investment Management, a. s.

16 325

AMISTA investiční společnost, a. s.

13 803

Raiffeisenbank a.s.

11 848

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

6 356

AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.

4 554

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

4 252

OSTATNÍ

2 376

CELKEM

809 829

 

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech během prvního čtvrtletí roku 2012 vzrostl o 772 milionů korun (tj. +0,34 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2012 o –519 milionů korun (tj. –0,45 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,29 miliard korun (tj. +1,19 %). Pokles majetku během prvního čtvrtletí 2012 zaznamenala aktiva zajištěných fondů a fondů peněžního trhu Naopak nárůst aktiv se projevil u akciových fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ  fondu

Celkem k 31.3.2012

Celkem k 31.12.2011

Čtvrtletní změna 1Q 2012 – 4Q 2011

Fondy peněžního trhu

22 173 336 980 Kč

24 138 594 975 Kč

–8,14%

–1 965 257 995 Kč

Zajištěné fondy

45 984 497 611 Kč

49 637 257 172 Kč

–7,36%

–3 652 759 561 Kč

Akciové fondy

39 546 389 376 Kč

36 596 685 242 Kč

8,06%

2 949 704 134 Kč

Dluhopisové fondy

62 482 255 739 Kč

61 285 481 877 Kč

1,95%

1 196 773 863 Kč

Fondy smíšené

34 092 520 257 Kč

32 943 313 974 Kč

3,49%

1 149 206 283 Kč

Fondy fondů

18 151 117 643 Kč

17 251 654 536 Kč

5,21%

899 463 107 Kč

Fondy nemovitostní

2 406 929 187 Kč

2 211 904 888 Kč

8,82%

195 024 299 Kč

Celkem fondy (celý trh)

224 837 046 793 Kč

224 064 892 664 Kč

0,34%

772 154 130 Kč

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.3.2012)

Typ fondu

Celkem k 31.3.2012

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

8 913 212 299 Kč

13 260 124 681 Kč

22 173 336 980 Kč

Zajištěné fondy

3 106 878 136 Kč

42 877 619 475 Kč

45 984 497 611 Kč

Akciové fondy

14 328 557 496 Kč

25 217 831 880 Kč

39 546 389 376 Kč

Dluhopisové fondy

39 651 134 038 Kč

22 831 121 702 Kč

62 482 255 739 Kč

Fondy smíšené

23 557 985 294 Kč

10 534 534 964 Kč

34 092 520 257 Kč

Fondy fondů

17 808 354 497 Kč

342 763 146 Kč

18 151 117 643 Kč

Fondy nemovitostní

2 169 476 462 Kč

237 452 724 Kč

2 406 929 187 Kč

CELKEM

109 535 598 222 Kč

115 301 448 572 Kč

224 837 046 793 Kč

 

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.3.2012 skupina ČSOB (69,13 mld. Kč), skupina České spořitelny (63,26 mld. Kč), skupina Komerční banky (26,50 mld. Kč), skupina ING (14,24 mld. Kč) a ČP Invest (13,72 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 809,829 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2012 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 48,890 mld. Kč. 

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí roku 2012 bylo provedeno celkem 93.459 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2012 hodnoty 1 743 mld. Kč, což znamená nárůst o 50 miliard Kč (z 1 693 mld. Kč k 31.12.2011 na 1 743 mld. Kč k 31.3.2012).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.