CZK/€ 24.710 -0,12%

CZK/$ 23.709 -0,49%

CZK/£ 29.056 -0,03%

CZK/CHF 23.580 -1,03%

22. 02. 2012

0 komentářů

Objem majetku svěřený spárvcům aktiv dosáhl v roce 2011 výše 793,328 miliard korun

 


 

Asset Management:

Vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl ke 31.12.2011 výše 793,328 miliard korun a poklesl během roku 2011 o –3,107 miliard Kč (z  796,435 mld. Kč ke 31.12.2010 na 793,328 mld. Kč ke 31.12.2011).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech započteny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce. 

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (ke 31.12.2011)

 

Finanční skupina

REKLAMA

Čistý objem aktiv mil. Kč

Generali PPF Asset Management a. s. / ČP Invest

201 344

Česká spořitelna, a. s. (group)

148 775

ČSOB (group)

137 176

ING (group)

100 621

Komerční banka (group)

79 591

REKLAMA

AXA Investiční společnost, a. s.

50 119

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. + Pioneer investiční společnost, a.s.

16 775

Conseq Investment Management, a. s.

14 988

AMISTA investiční společnost, a. s.

13 470

Raiffeisenbank a.s.

11 228

WOOD & Company investiční společnost, a.s.

8 363

AVANT Fund Management investiční společnost, a. s.

REKLAMA

3 975

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

3 888

OSTATNÍ

3 014

CELKEM

793 328

Investice ve fondech:

Majetek v podílových fondech poklesl během roku 2011 o –23,40 miliard korun (tj. –9,46 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla během roku 2011 o –9,28 miliard korun (tj. –7,41 %) a domácí fondy zaznamenaly pokles o –14,13 miliard korun (tj. –11,54 %). Pokles majetku během roku 2011 zaznamenala aktiva fondů peněžního trhu, zajištěných fondů, akciových fondů a smíšených fondů. Naopak nárůst aktiv se projevil u dluhopisových fondů, fondů fondů a nemovitostních fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Pozn.: V důsledku nové evropské regulace došlo v roce 2011 ke změně v zařazení některých fondů z kategorie Fondy peněžního trhu do kategorie Dluhopisové fondy. Tato změna také ovlivnila časovou řadu statistik AKAT, a to od 2. čtvrtletí 2011. 

Rozdělení investic dle typů fondů – roční změna všech fondů (2010–2011)

Typ  fondu

Celkem k 31.12.2011

Celkem k 31.12.2010

Roční změna 31.12.2011 – 31.12.2010

Fondy peněžního trhu

24 138 594 975 Kč

68 547 402 488 Kč

–64,79%

–44 408 807 513 Kč

Zajištěné fondy

49 637 257 172 Kč

55 123 736 153 Kč

–9,95%

–5 486 478 981 Kč

Akciové fondy

36 596 685 242 Kč

41 421 731 077 Kč

–11,65%

–4 825 045 834 Kč

Dluhopisové fondy

61 285 481 877 Kč

32 664 803 784 Kč

87,62%

28 620 678 093 Kč

Fondy smíšené

32 943 313 974 Kč

32 053 482 903 Kč

2,78%

889 831 071 Kč

Fondy fondů

17 251 654 536 Kč

15 637 230 224 Kč

10,32%

1 614 424 313 Kč

Fondy nemovitostní

2 211 904 888 Kč

2 019 290 115 Kč

9,54%

192 614 773 Kč

Celkem fondy (celý trh)

224 064 892 664 Kč

247 467 676 744 Kč

-9,46%

-23 402 784 080 Kč

 

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31.12.2011)

Typ fondu

Celkem k 31.12.2011

domácí fondy

zahraniční fondy

Celkem

Fondy peněžního trhu

9 656 777 317 Kč

14 481 817 658 Kč

24 138 594 975 Kč

Zajištěné fondy

4 492 600 177 Kč

45 144 656 995 Kč

49 637 257 172 Kč

Akciové fondy

12 680 406 932 Kč

23 916 278 311 Kč

36 596 685 242 Kč

Dluhopisové fondy

39 732 881 305 Kč

21 552 600 571 Kč

61 285 481 877 Kč

Fondy smíšené

22 879 612 694 Kč

10 063 701 280 Kč

32 943 313 974 Kč

Fondy fondů

16 783 983 379 Kč

467 671 157 Kč

17 251 654 536 Kč

Fondy nemovitostní

2 018 561 887 Kč

193 343 001 Kč

2 211 904 888 Kč

CELKEM

108 244 823 692 Kč

115 820 068 972 Kč

224 064 892 664 Kč

Během čtvrtého čtvrtletí roku 2011 poklesl majetek v domácích a zahraničních podílových fondech o

–3,42 miliard korun (tj. –1,50%). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o –1,35 miliard korun (tj. –1,15 %) ze 117,17 miliard Kč ke 30.9.2011 na 115,82 miliard Kč k 31.12.2011. Hodnota majetku v domácích fondech poklesla o –2,07 miliard Kč (tj. –1,87%) ze 110,31 miliard Kč ke 30.9.2011 na 108,24 miliard Kč k 31.12.2011. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změny naleznete v níže uvedené tabulce. 

Rozdělení investic dle typů fondů – poslední čtvrtletní změna

Typ  fondu

Celkem k 31.12.2011

Celkem k 30.9.2011

Čtvrtletní změna 4Q 2011 – 3Q 2011

Fondy peněžního trhu

24 138 594 975 Kč

53 174 145 040 Kč

–54,60%

–29 035 550 065 Kč

Zajištěné fondy

49 637 257 172 Kč

52 088 736 478 Kč

–4,71%

–2 451 479 306 Kč

Akciové fondy

36 596 685 242 Kč

33 791 974 549 Kč

8,30%

2 804 710 693 Kč

Dluhopisové fondy

61 285 481 877 Kč

39 559 376 769 Kč

54,92%

21 726 105 107 Kč

Fondy smíšené

32 943 313 974 Kč

29 505 257 228 Kč

11,65%

3 438 056 746 Kč

Fondy fondů

17 251 654 536 Kč

17 190 296 732 Kč

0,36%

61 357 804 Kč

Fondy nemovitostní

2 211 904 888 Kč

2 170 191 408 Kč

1,92%

41 713 480 Kč

Celkem fondy (celý trh)

224 064 892 664 Kč

227 479 978 204 Kč

-1,50%

-3 415 085 541 Kč

 

Největší zprostředkovatelé:

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních podílových fondů v České republice patří k 31.12.2011 skupina ČSOB (69,51 mld. Kč), skupina České spořitelny (64,16 mld. Kč), skupina Komerční banky (27,08 mld. Kč), skupina ING (14,03 mld. Kč) a Generali PPF AM (12,69 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů:

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 793,328 mld. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.12.2011 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 45,940 mld. Kč. 

Custody:

Jedná se o údaje o objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2011 bylo provedeno celkem 412.568 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.12.2011 hodnoty 1 693 mld. Kč, což znamená nárůst během roku 2011 o 24 miliard Kč (z 1 669 mld. Kč k 31.12.2010  na 1 693 mld. Kč k 31.12.2011).

 

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Pražská burza - Burza cenných papírů Praha - Burzovní palác - akcie, dluhopisy, deriváty

Kde brát peníze? Na burze přece…

Kde bankovní financování nestačí, nastupují kapitálové trhy. Na burzu vstupuje sociální síť Pinterest, Lyft, má ho následovat Uber. Vlastníci těchto firem chtějí prodat akcie, které se začnou, bude-li úpis úspěšný, obchodovat na burze.

Text: Radovan Novotný

10. 05. 2019

Rok 2019: Přichází renesance fondů peněžního trhu?

Rok 2018 byl rokem, na který by investoři rádi zapomněli. Majetek Čechů uložený v podílových fondech na konci loňského roku klesl o 10,56 miliard korun. Na trhy se vrátila volatilita a nulové úrokové sazby jsou již minulostí. Nastává renesance fondů peněžního trhu?

Text: Jana Zámečníková

06. 03. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.