Pátek 23. dubna. Svátek má Vojtěch.

Obchodní společnosti s jedním vlastníkem poprvé v historii převažují, ale zároveň vykazují nejvyšší míru bankrotů

Investice 13.08.2015 | 11:38 0 Komentářů

Stále narůstá podíl obchodních společností s jedním vlastníkem. V roce 2005 se jednalo o 46 % obchodních společností, v roce 2010 to bylo 50 %, a v roce 2015 je to již 57 %. Naopak se snižuje podíl obchodních společností jak se dvěma, tak i více než dvěma vlastníky. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.czobsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky. (Tisková zpráva: Czech Credit Bureau)

Míra bankrotů z pohledu počtu vlastníků obchodních společností

Míra bankrotů je nejvyšší u společností s jedním vlastníkem (1,98 %), nejnižší míru bankrotů naopak vykázaly společnosti s více než dvěma vlastníky (1,26 %). Míra bankrotů u společností se dvěma majiteli je 1,46 %. Čím si vysvětlit oblibu společností s jedním vlastníkem, i když bankrotují ve větší míře? „Rozhodování jednoho vlastníka je jednodušší a rychlejší, nevyžaduje hledání kompromisů. Jeden majitel má vše ve své režii, nemusí spoléhat na druhé. Rozhodování více lidí je obvykle složitější, vyžaduje trpělivost a schopnost naslouchat jiným, což jsou vlastnosti, které patrně mnoha lidem chybějí,“ domnívá se Věra Kameníčková, analytička Czech Credit Bureau.

Pro společnosti s jedním vlastníkem je charakteristické, že mají v naprosté většině (93 %) méně než 20 zaměstnanců. Společnosti s více jak dvěma vlastníky mají podíl malých firem nižší (88 %).

Délka fungování obchodních společností z hlediska počtu jejich vlastníků 

Nejkratší dobu působí na trhu společnosti s jedním vlastníkem a nejdéle naopak společnosti s více jak dvěma vlastníky. Konkrétně déle než deset let fungují na trhu necelé dvě třetiny obchodních společností s více jak dvěma vlastníky. U společností se dvěma vlastníky funguje více než deset let polovina firem, u společností s jedním vlastníkem pak pouze dvě pětiny. Společnosti s jedním vlastníkem jsou tedy mnohdy mladší a zároveň vykazují i největší obměnu. „V roce 2014 na jednu zaniklou společnost s jedním vlastníkem připadlo 6,2 nově založených společností s jedním majitelem. U společností se dvěma vlastníky to bylo 4,3 a u těch s větším počtem vlastníků pouze 2,1 nově založených společností,“ říká Věra Kameníčková.

Zveřejňování účetních závěrek podle počtu jejich vlastníků

U společnosti s více než dvěma vlastníky existuje největší podíl těch, které účetní závěrky nezveřejňují vůbec, je to rovná polovina z nich. O něco lepší je situace u zbylých dvou kategorií, kdy závěrky nezveřejňuje 45 % společností s jedním vlastníkem a 43 % společností se dvěma vlastníky.

Tagy bankrot firma

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.