Pátek 18. června. Svátek má Milan.

Obchodní firma společnosti GE Money Bank, a.s. bude změněna na MONETA Money Bank, a.s.

V návaznosti na svoje oznámení ze dne 11. dubna 2016 o záměru požádat o přijetí všech svých 511 miliónů kmenových akcií („Akcie“) k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha („BCPP“), („Přijetí“), společnost GE Money Bank, a.s. („Společnost“ a společně se svými ovládanými společnostmi dále jen „Skupina“) tímto oznamuje (i) indikativní cenové rozpětí zamýšlené nabídky Akcií určené společností GE Capital International Holdings Limited („Prodávající akcionář“) institucionálním investorům („Nabídka“ nebo „IPO“) a dále (ii) záměr Společnosti uveřejnit v průběhu dnešního dne Prospekt. Prodávající akcionář nabízí 51% Akcií nebo 260,61 miliónů Akcií s tím, že k prodeji nebudou nabízeny žádné nově vydané Akcie („Nabízené akcie“).

  • Nadto, za účelem pokrytí případných nadlimitních úpisů či krátkých pozic v souvislosti s Nabídkou, bude Nabídka zahrnovat opci na nadlimitní úpis, kterou bude možné uplatnit ve 30 denní lhůtě počínající prvním dnem obchodování Akcií na BCPP, a to maximálně až do výše 15 % Nabízených akcií.
  • Nabídka je v souladu se strategií, kterou skupina General Electric („GE“) oznámila v dubnu 2015. Jejím cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání.
  • Cenové rozpětí Nabídky bylo stanoveno mezi 68,0 Kč a 85,0 Kč za jednu Akcii, což při střední hodnotě tohoto cenového rozpětí znamená tržní kapitalizaci přibližně ve výši 39,1 miliardy Kč.
  • Navrhovaná Nabídka se bude skládat z/ze: (i) soukromého umístění mimo Spojené státy americké v souladu s příslušnými právními předpisy a dle Nařízení S vydaného na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (Zákon o cenných papírech); (ii) nabídky v České republice a dalších členských zemích Evropského hospodářského prostoru kvalifikovaným investorům dle a v souladu s výjimkami upravenými Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Směrnicí o prospektu; a (iii) nabídky ve Spojených státech amerických kvalifikovaným institucionálním investorům dle a v souladu s výjimkou z požadavků na registraci cenných papírů danou Zákonem o cenných papírech dle Pravidla 144A upraveného Zákonem o cenných papírech.
  • Společnost a Prodávající akcionář souhlasí s tím, že v období 180 dnů po zahájení obchodování na BCPP nepřevedou Akcie na třetí osobu.
  • Oznámení o stanovení výše konečné ceny se očekává dne 5. května 2016 či blízko tohoto dne s tím, že podmíněné obchodování s Akciemi na BCPP bude zahájeno následujícího dne.

 

Goldman Sachs International, J.P. Morgan a Citigroup působí v souvislosti s Nabídkou jako společní globální koordinátoři (Joint Global Coordinators) a dále jako vedoucí knihy objednávek (Lead Joint Bookrunner). Společnost WOOD & Co pak působí jako další vedoucí manažer (Joint Lead Manager) a kotační agent (Listing Agent).

Tomáš Spurný, generální ředitel Společnosti, řekl: „Jsme potěšeni, že po silné prvotní odezvě ze strany institucionálních investorů dnes můžeme zahájit plánované IPO. Jako další významný krok na naší cestě k tomu stát se nezávislou českou bankou dnes současně oznamujeme naši novou obchodní firmu a značku – MONETA Money Bank.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.