Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

O investicích leccos víme, s jejich využíváním je to však horší

Banky ING Bank 30.03.2016 | 11:51 0 Komentářů

Akcie jsou napříč Evropou nejznámějším investičním nástrojem, v mezinárodním průzkumu ING o nich mělo povědomí devět z deseti dotazovaných. Pokud jde o využívání investičních produktů, vede pojištění s investiční složkou, s jehož pomocí své peníze zhodnocuje pětina Evropanů. Následují akcie s 18% podílem. Muži jsou na tom lépe než ženy, a to jak ve znalosti investičních produktů, tak v jejich využívání. Zatímco muži investují nejčastěji do akcií (téměř třetina), ženy o něco více upřednostňují zhodnocování peněz v rámci pojištění s investiční složkou. Mezi hlavní důvody, které respondenty vedly k investování, patří nízké úroky spořicích produktů, lákavá předpokládaná návratnost investice a také riziko, které stálo za danou investicí. Naopak důvodem k neinvestování je pro dotazované Evropany nejčastěji nedostatek finančních prostředků, v případě některých produktů, jako jsou akcie, pak také pro ně nepřijatelně vysoké riziko. 

Nejznámějším investičním pojmem jsou mezi Evropany akcie, které zná 89 % respondentů. Následuje pronájem nemovitostí, který zná a jako investici vnímá 86 % dotazovaných, a dále dluhopisy, o kterých má povědomí 77 % lidí. Průzkum ukázal, že podílové fondy nejsou zdaleka tak široce známým investičním nástrojem, jak odborníci předpokládají. Jejich znalost potvrdilo jen necelých sedm z deseti dotazovaných. Na opačné straně žebříčku pak stojí méně známé a převážně novější typy investic, jako jsou impaktové investice (investování se společenským a environmentálním dopadem), nebo crowdfunding, které zná jen 39 %, resp. 47 % dotazovaných.

„Průzkum ukázal, že důležitým rozhodovacím momentem pro investory jsou dlouhodobě nízké úrokové sazby. Investování jako efektivní způsob zhodnocování peněz však stále využívá relativně nízký podíl evropské i české populace. Příčinou je kombinace neznalosti, obav a zažitých mýtů kolem investování,“ říká Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank v ČR. „V současné době je přitom investování například do podílových fondů velmi snadnou a dostupnou možností, jak zhodnocovat úspory. Investovat lze pravidelně už v řádech stokorun měsíčně a založení investice je otázkou několika minut strávených u počítače,“ dodává.

Znalost investičních nástrojů je vyšší mezi muži a tento rozdíl ještě roste u méně známých nástrojů, jakými jsou crowfunding (41% znalost u žen vs. 54% u mužů), alternativní P2P půjčky nebo impaktové investice. Naopak u akcií a pronájmu nemovitostí je povědomí u mužů i žen téměř shodné. Muži jsou jednoznačně zkušenější i v samotném využívání investičních nástrojů a všechny jmenované využívají častěji než ženy. Zatímco pro muže, kteří nějakou formou investují, jsou volbou číslo jedna akcie (23 %), ženy tak činí nejčastěji prostřednictvím pojištění s investiční složkou (17 %). Ve využívání investičních produktů vedou dle očekávání akcie a pojištění s investiční složkou, které využívá asi pětina investorů. Následují podílové fondy (15 %) a pronájem nemovitostí (13 %) a na druhém konci stojí méně známé, a tedy i méně využívané investiční produkty jako impaktové investice (4 %), crowdfunding (5 %) nebo P2P půjčky (6 %)

Důvody k výběru konkrétního investičního nástroje jsou různé. Napříč všemi nabízenými produkty je však možné sledovat jeden hlavní rozhodovací moment – nízké úrokové sazby spořicích produktů. Pro řadu dotazovaných patřila mezi rozhodující důvody pro investování i předpokládaná návratnost nebo akceptovatelné riziko. V případě akcií, dluhopisů a podílových fondů hraje při rozhodování úlohu i diverzifikace investic, u investičních příležitostí typu crowdfundingu, P2P půjčky nebo impaktových investic je důležitým faktorem i etická rovina.

Na otázku, proč neinvestují, odpovídali neinvestující dotazovaní nejčastěji tak, že na to nemají dostatek finančních prostředků. U akcií kromě toho více než třetina z nich uvedla, že jim riziko spojené s touto formou investování nestojí za to. U relativně nových typů investic, jako je crowdfunding nebo P2P půjčka, je pro více než 10 % dotazovaných omezením to, že nevědí, jak na to.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.