Úterý 11. května. Svátek má Svatava.

Nůžky mezi bezpečným a rizikovým poskytovatelem úvěru se stále více rozevírají

Banky 03.12.2012 | 15:42 0 Komentářů

Odborníci z Univerzity Karlovy a poradenské společnosti EEIP a.s. ve spolupráci s projektem Navigátor bezpečného úvěru představili stejnojmennou studii pro rok 2012. Jejím hlavním cílem je analyzovat trh spotřebitelských úvěrů, poskytnout spotřebitelům průvodce při výběru úvěrové společnosti, a dát srozumitelný návod pro odlišení bezpečného a rizikového poskytovatele úvěru. (Tisková zpráva EEIP)

Hlavní zjištění studie Navigátor bezpečného úvěru 2012: 

  • Tradičně dobře se umístily bankovní domy (Raiffeisenbank, LBBW, KB, ČSOB), které lze z hlediska spotřebitelských úvěrů považovat za bezpečné.
  • Velmi dobrých výsledků dosáhly také takzvané značkové nebankovní společnosti (CETELEM, Home Credit, COFIDIS), které se výsledným indexem bezpečnosti vyrovnaly některým bankovním společnostem.
  • Banky a značkové nebankovní společnosti sdružené v ČLFA dosáhly průměrné hodnoty Navigátoru 8,57, tedy téměř stejného výsledku, jako v roce 2011 (8,61).
  • Zatímco značkové nebankovní společnosti se v nabízených službách i bezpečnosti pro spotřebitele více přibližují bankovním společnostem, narůstá rozdíl mezi skupinou bezpečných poskytovatelů úvěru a úvěrovými predátory, lidově řečeno lichváři.
  • V oblasti nebankovních poskytovatelů došlo k poklesu meziroční dynamiky spotřebitelských úvěrů, což bylo důsledkem růstu nezaměstnanosti, omezování výdajů domácností a snižování jejich úvěrovatelnosti.
  • Na českém trhu může působit až 35 tisíc rizikových (nebezpečných) společností.
  • U úvěrových predátorů došlo k meziročnímu zhoršení indexu jejich bezpečnosti, průměrná hodnota Navigátoru pro tyto subjekty dosáhla 0,67, což je zhoršení oproti průměrné hodnotě 1,04 v roce 2011.

Nejvyšší hodnotu Navigátoru 2012 v celkovém hodnocení dosáhla Raiffeisenbank (9,55), následovaná trojicí bank LBBW, Komerční banka a ZUNO (9,40). Za nimi se v žebříčku umístila ERA s hodnotou 9,25. Značkové nebankovní společnosti CETELEM a Home Credit vykázaly shodně hodnotu 8,50 a v žebříčku se tak zařadily po bok České spořitelny (8,73) a předstihly GE Money Bank či Oberbank. Pro další společnosti organizované v ČLFA (COFIDIS, PROFI CREDIT a Provident) hodnota Navigátoru leží v intervalu 6,6 až 7,5, tj. vysoko nad hranící oddělující Bezpečné věřitele a Predátory. To jsou hlavní zjištění studie. „Tyto výsledky ukazují, že se stále více sbližují bankovní a značkové nebankovní domy a z hlediska bezpečnosti poskytovaných služeb jsou již v uvedených příkladech srovnatelné,“ uvádí garant projektu Navigátor bezpečného úvěru, člen vládního NERVu a ředitel EEIP, a.s., prof. Michal Mejstřík. Podle něj se také stále více rozevírají pomyslné nůžky mezi bezpečnými poskytovateli úvěru a těmi, kteří pro spotřebitele představují reálné nebezpečí, tedy lichváři.

Ukázalo se také, že úroková marže u českých bank na spotřebitelských úvěrech v roce 2011 přesáhla 12%, což je výrazně více než u bank v Eurozóně. „Zůstává otázkou, proč jsou sazby v ČR tak vysoké, ačkoliv rizikovost českých domácností není o tolik vyšší než u domácností v Eurozóně. Tento fakt lze částečně vysvětlit relativní oligopolizaci českého bankovního trhu velkými bankami a nízkou flexibilitu českých klientů (pouze cca 5 % klientů ročně změní banku v ČR). Dále se ukázalo, že některé banky vykazují vyšší RPSN na zkoumaný úvěr než značkové nebankovní společnosti. To je na první pohled překvapující, ale pochopitelné díky zmíněné oligopolizaci českého bankovního trhu,“ vysvětluje autor studie, Petr Teplý, výzkumný pracovník Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

V meziročním srovnání Navigátoru 2012 s loňským rokem došlo ke stagnaci kvality bezpečných věřitelů, když průměrná hodnota Navigátoru u bank a nebankovních společností sdružených v ČLFA dosáhla 8,57 v roce 2012, tzn. téměř identický výsledek jako v roce 2011, kdy činila 8,61. K nejvyššímu meziročnímu zlepšení došlo u Raiffeisenbank, což bylo do značné míry dáno její nízkou celkovou požadovanou zaplacenou částkou za oba typy úvěrů, a pak také nízkou nabízenou RPSN (v ostatních parametrech jsou banky víceméně srovnatelné). Naopak u úvěrových predátorů došlo k meziročnímu zhoršení, když průměrná hodnota Navigátoru pro tyto subjekty dosáhla 0,67, což je zhoršení oproti průměru 1,04 v roce 2011. Tento fakt dán jednak změnou společností ve vybraném vzorku, ale také rozšířením vzorku predátorů. Ukázalo se, že čím více subjektů je zkoumáno, tím jsou méně transparentní, a tudíž pro potenciálního klienta i více rizikoví.

Druhý ročník Navigátoru bezpečného úvěru přinesl také některé změny v metodice. V prvé řadě došlo ke zvýšení počtu zkoumaných věřitelů z loňských 34 na letošních 43. Za druhé, bylo analyzováno více úvěrů (64 oproti 50 v roce 2011). Dále v porovnání s loňskou metodologií došlo ke třem důležitým změnám: byla snížena váha druhé součásti indexu (ex-ante parametry úvěry) ze 40 % na 30 %, naopak byla zvýšena třetí součást indexu (ex-post parametry úvěru) z 20% na 30 %, a došlo k přidání jednoho nového kritéria – participace věřitele v úvěrových registrech. Tyto změny reflektují výsledky konzultačního procesu, který zástupci Navigátoru provedli v průběhu roku 2012. S ohledem na konstrukci indexu, jež je kombinací absolutních i relativních hodnot použitých kritérií, jsou navzdory těmto změnám výsledky Navigátoru v ročnících 2011 a 2012 srovnatelné.

Výsledky Navigátoru bezpečného úvěru pro úvěr na 30 tis. Kč

Výpočet Navigátoru pro první modelový úvěr (bezúčelový úvěr na 30 tis. Kč) byl proveden celkem na 37 spotřebitelských úvěrech – z toho 16 institucí a 21 spotřebitelských půjček nabízených na internetu.

S ohledem na konstrukci Navigátoru, který se na problematiku spotřebitelských úvěrů dívá z komplexního pohledu, nezůstává bez překvapení, že nejvyšších hodnot dosáhly subjekty pod dohledem ČNB, tj. banky a platební instituce (kvalita potenciálního věřitele má 40% váhu v Navigátoru). Maximální hodnoty (9,70) dosáhla ERA – Poštovní spořitelna (ČSOB) společně s Raiffeisenbank a.s. následovaná ZUNO BANK (9,40) a mBank (9,25).

Hodnot v rozmezí 8,5 – 9,1 dosáhly další bankovní, ale také nebankovní subjekty. Banky Česká spořitelna, Unicredit a Waldviertel dosáhly hodnoty Navigátora 8,80, značkové nebankovní společnosti CETELEM a Home Credit dosáhly hodnoty 8,50. V intervalu 6,5 – 8,2 se nacházejí společnosti z ČLFA (COFIDIS, PROFI CREDIT a Provident Financial). Nově se přes pětibodovou hranici dostala i společnost MSC, společnost Půjčky nemovitostí. Alarmující je, že celkem 19 predátorů vykázalo hodnotu menší než 1,0, což ukazuje na jejich potenciální rizikovost pro klienta.

Výsledky Navigátoru bezpečného úvěru pro úvěr na 100 tis. Kč

Výpočet Navigátoru pro druhý modelový úvěr (bezúčelový úvěr na 100 tis. Kč) byl proveden celkem na 27 spotřebitelských úvěrech (z toho 18 institucí a 9 spotřebitelských půjček nabízených na internetu).

V této kategorii dosáhla nejvyšší hodnotu Komerční banka (9,70), kterou následovaly tři banky s hodnotou 9,40: LBBW, Raiffeisenbank a.s. a ZUNO a Volksbank (8,95). Na dalších místech skončilo 6 bank s hodnotou 8,80: Citibank, ČSOB, mBank, ERA, Unicredit a Waldviertel. Srovnatelné hodnoty (8,50) vykázaly společnosti Home Credit a CETELEM. Banky GE Money Bank a Oberbank skončily s hodnotou 8,20. Žebříček bezpečných poskytovatelů pak uzavírají další společnosti z ČLFA (COFIDIS a PROFI CREDIT). Zbývající subjekty dosahují podprůměrných hodnot (< 0,7) a tudíž ukazují na potenciální rizikovost pro klienta. 

O Studii Navigátor bezpečného úvěru 2012

Studie navazuje na projekt Navigátor bezpečného úvěru 2011, jehož výsledky byly oficiálně představeny veřejnosti 30. listopadu 2011. Klade si za cíl zvýšit finanční gramotnost obyvatelstva v České republice nejen pomocí samotné studie, ale především osvětou problematiky zodpovědného zadlužování domácností, včetně mediálních výstupů v tisku, rozhlasu i televizi. Projekt Navigátor tak částečně supluje nedokonalou regulaci v oblasti trhu spotřebitelských úvěrů v ČR.

Navigátor bezpečného úvěru hodnotí 43 poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na českém trhu. Celkem byl Navigátor spočítán pro 64 spotřebitelských úvěrů, z toho 37 pro úvěry na 30 tis. Kč a 27 pro úvěry na 100 tis. Kč). Navigátor se skládá ze tří dílčích kritérií: rating potenciálního věřitele (5 subkritérií, 40% váha), ex-ante parametry úvěru (4 subkritéria, 30% váha) a ex-post parametry úvěru (5 subkritérií, 30% váha). Výsledná hodnota je váženým průměrem zmíněných 14 subkritérií, přičemž Navigátor nabývá hodnot <0,10>. Platí, že čím vyšší je hodnota Navigátoru, tím vyšší je rating věřitele a tím je věřitel spolehlivější. Na základě dosažené hodnoty Navigátora jsou poté věřitelé rozděleni do 2 hlavních kategorií: bezpeční věřitelé (Navigátor > 5,00) a predátoři (Navigátor < 4,99). Výsledná hodnota Navigátoru je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí oba produkty) nebo dosažená hodnota Navigátoru v případě, že subjekt nabízí pouze 1 produkt.

Výsledky Navigátoru indikují různou kvalitu různých věřitelů. Zatímco bezpeční věřitelé nabízí férové a transparentní podmínky úvěru pro dlužníky, u predátorů je to obvykle odlišné. Tito věřitelé jsou málo transparentní a podmínky úvěru jsou podstatně horší než u bezpečných věřitelů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.