CZK/€ 24.350 +0,25%

CZK/$ 22.389 +0,79%

CZK/£ 28.298 +0,62%

CZK/CHF 25.551 +0,56%

05. 01. 2012

0 komentářů

Subjekty:

NOVÝM NÁMĚSTKEM MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ BYL JMENOVÁN JAN DOBEŠ

 


 

V souvislosti se vznikem jednotného výplatního místa na úřadech práce, které od začátku roku spravují administraci všech nepojistných sociálních dávek vyplácených prostřednictvím MPSV (resp. JVM zajišťující pracoviště ÚP), došlo k přenosu některých kompetencí z krajských úřadů na úřad ministerstvo práce. Jedná se konkrétně o druhoinstanční správní a odvolací řízení osob, které nesouhlasí s rozhodnutím o poskytnutí či zamítnutí dávek sociálních systémů (první instancí k odvolacímu či správnímu řízení je příslušný krajský úřad práce). „Mým cílem je zejména nastavení procesů tak, aby správa této oblasti ministerstva probíhala co nejefektivněji a bez zbytečných administrativních zátěží jak na straně stěžovatele, tedy občana, tak na straně státního aparátu,“ říká náměstek Jan Dobeš.

S převodem agendy z Úřadu vlády ČR na ministerstvo práce a sociálních věcí souvisí další z činností nově vzniklé sekce MPSV – činnost Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. „V této souvislosti nás, kromě ustavení režimů rady, jmenování jejich členů a revize stávajícího počtu výborů, čekají i dnes již známé konkrétní úkoly. Mezi ně patří dokončení přípravy projektu zaměřeného na domácí násilí a slaďování pracovního a soukromého života, který by měl být financovaný z tzv. Norských fondů,“ vysvětluje Jan Dobeš. První aktivity státu v této oblasti by podle něho mohly být realizovány již v závěru letošního roku a zejména pak v následujících letech 2013 – 2015.

Sekce, kterou povede náměstek Jan Dobeš, bude dále spravovat oblast politiky sociálního začleňování, mezi kterou patří například problematika sociálního začleňování a boje s chudobou, problematika stárnutí či problematika rovných příležitostí osob se zdravotním postižením. Konkrétní činnosti v této agendě také přímo souvisí s implementací Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v České republice.

„Mezi další úkoly, které nás v nejbližší době čekají, patří mj. také vypracování Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017. Stávající materiál obsahuje opatření pouze do roku 2012, přičemž je s ohledem na demografický vývoj zřejmé, že i nadále bude zapotřebí stanovit priority ČR pro oblast politiky stárnutí v nadcházejícím období,“ říká náměstek Dobeš. Do agendy náměstka Dobeše jsou zařazeny i dílčí aktivity související s evropskou i mezinárodní agendou.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

8D: Týmové řešení problémů jako investice

Nejefektivnější programy snižování nákladů nutně nezačínají úmyslem náklady snižovat. Zlepšování procesů každopádně znamená finanční prospěch. Čím více je snižování nákladů ignorováno, tím větší jsou nakonec úspory, zaznívá v jedné z knih věnovaných neustálému zlepšování produktů a procesů. Jedná se o potírání plýtvání a škrty čehokoli, co nepřidává hodnotu, […]

Text: Radovan Novotný

Foto: Shutterstock

02. 10. 2023

Rošáda v Partners: Petr Borkovec povýšil

Společnost Partners Financial Services provedlo důkladnou rošádu ve vedení společnosti. Petr Borkovec nahradil Kateřinu Volínovou (rozenou Palkovou) na pozici předsedy představenstva a přesunul ji i s Pavlem Kohoutem do dozorčí rady.

Text: Petr Zámečník

26. 02. 2014


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *