Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

Novela zákona o daních z příjmů přinese pozitivní změny

Investice 25.04.2017 | 13:16 0 Komentářů

Novela zákona o daních z příjmů, která výrazně ovlivní danění svěřenských fondů, v současnosti čeká na podpis prezidenta republiky.

V těchto dnech čeká na podpis u prezidenta  České  republiky  novela zákona o daních z příjmů, která  bude  také  upravovat daňový režim svěřenských fond ů . Podle nové právní úpravy dividend a od dceřiné společnost i bude  osvobozen a od zdanění na úrovni svěřenského fondu.

Pro splnění podmínek  osvobození  musí mít  dceřiná společnost  právní formu  společnosti s ručením omezeným,  akciové společnosti nebo družstva ,  svěřenský fond  v ní  musí držet  podíl, resp. akcie v  minimální  výši 10 %  na  základním kapitálu  a musí ho držet minimálně po dobu 12 měsíců (doba držby jde spl nit i zpětně). Osvobození se  nepoužije na  výplaty podílu na zisku  ze  svěřenské ho fondu beneficientům.

V rámci výše uvedené novely bude rovněž nově  u příjemce  plnění ze svěřenského fondu , které nepodléhalo zdanění  daní z příjmů, toto plnění vyloučeno  z daňového odepisování. To znamená, že takto nabytý majetek ( pokud jeho  nabytí nepodléhalo zdanění), nebude moci obmyšlený dále daňově odepisovat.

Obdobný režim jako pro svěřenské fondy se zavádí i pro  rodinné  fundace, které  slouží k podpoře zakladatele nebo  osob blízkých zakladateli , nebo jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli .

Tisková zpráva: APRSF – Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.