Čtvrtek 22. dubna. Svátek má Evžénie.

Novela insolvenčního zákona neřeší hlavní problém: insolvenční mafii

Investice 17.06.2015 | 13:05 0 Komentářů

I přestože HK ČR oceňuje snahu Ministerstva spravedlnosti řešit nejpalčivější problémy v oblasti insolvencí, novela insolvenčního zákona, která je právě v mezirezortním připomínkovém řízení, má řadu nedostatků. Především neřeší koncepční problém, kterým je tzv. insolvenční mafie. „V novele chybí řešení klientelistických vazeb, tedy situací, kdy je soudcem jmenován konkrétní insolvenční správce s cílem finančně zlikvidovat domnělého úpadce a odstranit tak konkurenci,“ vysvětluje právní expertka HK ČR Markéta Schormová. (Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR)

Ministerstvo spravedlnosti chce v novele zavést předběžné posouzení věřitelského návrhu, existuje-li podezření, že návrh je šikanózní. „Insolvenční soud má mít lhůtu 24 hodin na posouzení návrhu. Komora tento institut odmítá. V praxi nebude reálné, aby soud pečlivě návrh posoudil v tak krátké lhůtě a zjistil, zda je šikanózní či nikoli. Naopak se obáváme, že zpráva o zahájení insolvenčního řízení může ještě více, než v současné době, ovlivnit obchodní partnery a poškodit podnikatele – údajného úpadce. Máme za to, že aktuální právní úprava má funkční mechanismus pro odmítnutí bezdůvodného insolvenčního návrhu bezprostředně poté, co byl podán,“ tvrdí Schormová.

V novele také podle HK ČR chybí podpora nelikvidačního způsobu řešení úpadku podnikatele, především reorganizace. V praxi je bohužel pro insolvenční soudy jednodušší provedení konkursu, což vyústí ve skončení podnikání.

HK ČR naopak oceňuje návrh na změnu rotačního principu, tedy způsobu přidělování případů insolvenčním správcům, neboť se uplatňuje jinak, než zákonodárce původně zamýšlel. „V této souvislosti navrhujeme zcela zrušit výjimku, která umožňuje přidělení věci mimo rotační princip, což opět nahrává nekalým praktikám,“ dodává Schormová.

Praktická aplikace dnešní právní úpravy celkově vede k selhávání insolvenčních řízení. K tomuto vážnému problému podnikatelského prostředí proto chce HK ČR ve spolupráci se společností InsolCentrum uspořádat na podzim v Praze půldenní odbornou konferenci. Na konferenci by měl být prezentován pohled na efektivitu insolvenčních řízení nejen ze strany podnikatelské veřejnosti (předpokládáme i účast partnerských organizací SP ČR, AMSP ČR nebo České bankovní asociace), ale i ze strany zástupců insolvenčních soudů, insolvenčních správců, představitelů kompetentních ministerstev i reprezentantů akademické obce a dalších významných osobností,“ uvedl ředitel Odboru legislativy, práv a analýz Ladislav Minčič.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.