Neděle 24. října. Svátek má Nina.

Nové odhady ministerstva financí o vývoji ekonomiky a daňových příjmů v letech 2018 a 2019 jsou realistické, uvedl Výbor pro rozpočtové prognózy

Makro 12.11.2018 | 11:58 0 Komentářů

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém jednání v pátek 9. listopadu vyhodnotil listopadovou makroekonomickou predikci ministerstva financí jako realistickou. Stejné stanovisko zaujal i k novému odhadu daňových příjmů. Zatímco v případě odhadu vývoje ekonomiky je hodnocení Výboru stejné jako při posledním jednání v srpnu, u daňových příjmů došlo oproti létu ke změně. Srpnové odhady daňových příjmů totiž Výbor považoval za nadhodnocené. Listopadová úprava však posunula fiskální prognózu ministerstva financí směrem k realistickým hodnotám.

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém pátečním zasedání projednal listopadovou makroekonomickou predikci ministerstva financí a posoudil ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2018 a 2019 jako realistickou. Pro přijetí tohoto stanoviska hlasovalo celkem pět ze sedmi přítomných členů Výboru, dva členové se zdrželi hlasování. Zbylí tři členové Výboru byli z jednání omluveni.

Výbor ve zdůvodnění svého stanoviska uvedl, že očekávaný vývoj klíčových makroekonomických parametrů pro roky 2018 a 2019 odpovídá Makroekonomické predikci Ministerstva financí ČR z listopadu 2018. Z domácích faktorů se diskuze členů Výboru koncentrovala především na udržitelnost dynamiky růstu mezd a platů v příštím roce a na intenzitu soukromých investic. Ohledně zahraničního vývoje se členové Výboru shodli, že protirůstová rizika na globální úrovni (zejména brexit a protekcionistické tendence v mezinárodním obchodě) se oproti červencové prognóze dále zvýšila. Tato rizika však prozatím podle Výboru nelze v rámci makroekonomické prognózy dostatečně zachytit.

Podle předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy Pavla Sobíška byla diskuze o rizicích prognózy pro rok 2019 vyvážená. “Zazněly názory, že některé parametry, kupříkladu dynamika růstu mezd či soukromých investic, mohou být vyšší, než předpokládá prognóza MF. Stejně tak se ale objevil názor, že s ohledem na poslední méně příznivé údaje z ekonomiky se jeví prognóza MF jako mírně optimistická“, uvedl Sobíšek.

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání následně projednal také listopadovou fiskální prognózu Ministerstva financí ČR a posoudil ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2018 a 2019 rovněž jako realistickou. Hlasování bylo v tomto případě jednomyslné, pro toto zařazení hlasovalo všech 7 přítomných členů Výboru.

Výbor se shodl, že očekávané rozpočtové příjmy pro roky 2018 a 2019 odpovídají Makroekonomické predikci Ministerstva financí ČR z listopadu 2018. Členové Výboru konstatovali, že Ministerstvo financí ČR snížilo očekávané daňové příjmy ve srovnání se srpnovou fiskální prognózou, a to konzistentně se změnou makroekonomické prognózy. Zároveň došlo k mírné úpravě výhledu daňových příjmů zejména v položce daně z příjmů právnických osob v souladu s dosavadním vývojem letošního roku, což podle členů Výboru posunulo fiskální prognózu směrem k realistickým hodnotám. „V hodnocení fiskální prognózy MF tentokrát panovala mezi členy Výboru velká shoda.“ uvedl předseda výboru Pavel Sobíšek.

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které následně při sestavování svého rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení Výborem je ministerstvo financí podle zákona 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, povinno zohlednit při svých prognózách.

Stávající Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu 2018 jmenován hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Místopředsedou Výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Podrobnější informace o Výboru i jeho personálním složení naleznete na https://unrr.cz/vybor-pro-rozpoctove-prognozy/.

Tisková zpráva Úřad Národní rozpočtové rady 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.