Neděle 24. ledna. Svátek má Milena.

Nová evropská směrnice, která umožní do bankovního styku vstup nebankovním institucím, přinese podle Accenture výhody maloobchodníkům

Banky 29.01.2018 | 12:30 0 Komentářů

Výsledky nového průzkumu společnosti Accenture ukazují, že v lednu, kdy v Evropské unii vstoupí v platnost nové znění směrnice o platebním styku, známé pod zkratkou PSD2, začnou společnosti zabývající se maloobchodem v každodenním platebním styku hrát novou roli.


Směrnice PSD2 bankám nařizuje, aby se souhlasem zákazníků umožnily třetím stranám, tedy například maloobchodníkům, dobře řízený a bezpečný přístup k bankovním platebním službám. Cílem směrnice je podpořit konkurenci, inovaci a transparentnost na evropském platebním trhu a také zvyšovat bezpečnost internetových plateb i přístupu k účtům.

V rámci průzkumu bylo dotázáno téměř 80 výkonných managerů velkých maloobchodních firem a bank napříč Evropou s cílem zjistit, jak na regulaci zareagují. Podle PSD2 musejí banky připravit svoje prostředí pro integraci do konce ledna a průzkum ukázal, že téměř třetina dotazovaných maloobchodních společností bude schopna k tomuto termínu svoje systémy připojit k bankám a získávat tak zákaznická data či provádět platby. V roce 2019 bude připraveno využívat tuto službu 90 % maloobchodních společností.

Zpřístupnění bankovní sítě pro třetí strany z nebankovního sektoru, známé v anglicky mluvícím světě jako ‚Open Banking,’ tedy otevřené bankovnictví, umožní zákazníkům přesouvat fondy, porovnávat produkty a spravovat své účty mimo bankovní prostředí. Koncept otevřeného bankovnictví pomůže bankám oslovit nové zákazníky tak, že jim umožní vyzkoušet svoje finanční služby prostřednictvím třetích stran jako například maloobchodníků a firem zabývajících se technologiemi finančních služeb (fintech). Tato koncepce zároveň umožní maloobchodníkům přijímat platby přímo z finanční instituce daného zákazníka bez prostředníka, a dále umožní přístup k finančním datům zákazníka za předpokladu, že k tomu zákazník dá souhlas.

„Otevřené bankovnictví je příležitostí pro maloobchodníky, aby svým zákazníkům poskytli kvalitnější zákaznickou zkušenost, flexibilnější platební postupy a rychlejší převody peněz. Otevřené bankovnictví dále umožní zvýšit cash-flow, protože zákazník nebude muset využívat síť platebních karet, čímž se odstraní platby poplatků za ně. Sníží se také možnosti zneužití a minimalizuje se zpětné účtování peněžních částek,” řekl Jeremy Light, manažer společnosti Accenture, který má na starosti téma platebního styku v Evropě. „V dlouhodobém horizontu se budou maloobchodníci muset rozhodnout, jestli vytvoří vlastní platební kanál jako například nákupní aplikaci, která by kombinovala platby a prodej, nebo zda se raději spojí s někým, kdo může vytvořit univerzální platební nástroj připojený přímo do banky a bude zajišťovat bezproblémové platby v tomto novém prostředí.”

Otevřené bankovnictví otevře přímou spolupráci mezi obchodníky a bankami bez dalších zprostředkovatelů, jako jsou platební brány nebo články fungující v roli překupníků. Jeden ze způsobů, kterým budou maloobchodníci bezpečně a řízeně přistupovat k zákaznickým datům v bankách, je rozhraní API (Application Programming Interfaces). API rozhraní nabídne maloobchodníkům způsob, jak snížit poplatky za platbu kartou a umožní bankám nabízet další služby, jako půjčky sjednané přímo v prodejně nebo potvrzení identity přímo u třetí strany.

API hodlají dotazovaní využít těmito způsoby:

  • Sledovat finanční informace o zákaznících a na jejich základě vytvářet personalizované produkty (74 % dotazovaných maloobchodníků)
  • Provádět platby přímo s bankami, a tím snižovat transakční poplatky (53 %)
  • Snižovat riziko zneužití a podvodu (53 %)
  • Vytvářet nabídky a slevy přímo v místě prodeje v závislosti na nákupních zvycích zákazníka (51 %)

Maloobchodníci dále očekávají, že otevřené bankovnictví silně podpoří inovace v samotných obchodech. API rozhraní, jehož využití obchodníci zmiňovali nejčastěji jako vhodné pro zařazení do jejich existujícího prodejního procesu, umožní zákazníkům získat informace přímo u obchodníka. Půjde o operace jako zobrazení zůstatku na účtu (67 % respondentů), provedení platby (63 %) a platební historie (60 %).

„Nová regulační opatření v Evropě jsou zaměřena na podporu konkurence mezi provozovateli bank, maloobchodníky a společnostmi zabývajícími se technologiemi plateb, což poskytne zákazníkům širší výběr služeb,” uvedl Alan McIntyre, výkonný ředitel společnosti Accenture a vedoucí globální bankovní divize Accenture.

„Velkou otázkou zůstává, zda budou zákazníci ochotni sdílet svá finanční data s dalšími společnostmi. Doposud byli k tomuto kroku naladěni spíše negativně z důvodu ochrany soukromí a bezpečnosti. Nicméně v případě, že by se obchodníkům podařilo získat zákazníky pro provádění plateb přímo pomocí prodejního kanálu, pocítí banky úbytek transakcí na debetních kartách. Tento krok by se mohl podařit pomocí vhodného využití věrnostních programů.Chtějí-li obchodníci opravdu zlepšit zákaznickou zkušenost přímo v obchodech, budou muset představit inovativní metody, jako je například platba pomocí biometrického ověření při odchodu z obchodu.”

Metodologie

V rámci průzkumu společnosti Accenture oslovila 35 manažerů z oblasti plateb obeznámených s koncepcí otevřeného bankovnictví. Tito manažeři pracovali pro velké evropské banky s příjmy vyššími než 5 miliard USD v Anglii, Španělsku Itálii, Francii a Německu. Do průzkumu byly zahrnuty banky s příjmy vyššími než 3 miliardy USD v Belgii, Dánsku, Holandsku a ve Švédsku. Manažeři byli dotazováni na jejich plány na implementaci koncepce otevřeného bankovnictví. Dále průzkum dotazoval 43 manažerů obeznámených s koncepcí otevřeného bankovnictví ve velkých společnostech zabývajících se maloobchodem (roční příjmy vyšší než 5 miliard USD). Cílem bylo zjistit, jestli a jak plánují implementovat API a podílet se na koncepci se otevřeného bankovnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.