Čtvrtek 09. července. Svátek má Drahoslava.

Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí – 2018: Přebytek hospodaření dosáhl 58,4 mld. Kč

Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši salda hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 2. října 2019. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, v relativním vyjádření 1,10 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,55 % HDP.

Eurostat potvrdil již dříve publikovaná čísla Českého statistického úřadu. Dluh vládních institucí v roce 2018 meziročně poklesl o necelých 15 miliard korun na téměř 1 735 miliard korun. Odpovídá to 32,6 procentům HDP,“ sdělil Petr Musil, ředitel odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015–2018

  Jednotka Rok
2015 2016 2017 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč −28 260 34 274 78 765 58 396
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 836 255 1 754 883 1 749 532 1 734 720
Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny mil. Kč 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 328 738
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % −0,61 0,72 1,56 1,10
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 39,96 36,81 34,66 32,55

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Údaje za všechny členské státy EU byly publikovány na stránkách Eurostatu 21. 10. 2019 v 11:00.

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.