Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

NGEF: Tuzemské fondy kvalifikovaných investorů? Soustřeďují se i na obnovitelné zdroje

Investice 25.02.2015 | 11:51 0 Komentářů

Hodláte investovat do cenných papírů, nemovitostí, pohledávek, půjček, firemních dluhopisů, ale na druhou stranu i vína, veteránů, umění nebo obnovitelných zdrojů energie? To vše je možné přes domácí fondy kvalifikovaných investorů. Soukromí investoři s větším obnosem peněžních prostředků do nich mohou svěřit své finance a řízení nechat na profesionálech fondu a nemít s tím starosti. Určené jsou i pro větší institucionální hráče jako například penzijní fondy, banky, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny i family offices věnující se správě rodinných majetků. (Tisková zpráva: NOVA Green Energy Fund)

Podle dostupných čísel se podílovým a investičním fondům v loňském roce dařilo. Výše aktiv vzrostla o zhruba 52 miliard korun až na výši 329 miliard korun a překonala tak objem investic před krizí. Stále rostoucí trend z hlediska objemu mají i fondy kvalifikovaných investorů (FKI). V Česku je v současnosti vedeno zhruba 130 fondů kvalifikovaných investorů, které spravují více než 85 miliard korun. Skutečný počet je ale velkou neznámou a pravděpodobně je vyšší. Vytvořit kvalifikovaný fond totiž může jediný zakladatel. Kvalifikovaného investora definuje zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v § 272. „Kvalifikovaný investor je chápan mimo jiné jako někdo, kdo učiní prohlášení o vědomí si rizik spojených právě s investováním do fondu kvalifikovaných investorů, přičemž minimální výše investice musí odpovídat částce alespoň 125 tisíc Euro tedy zhruba 3,5 milionů korun,“ říká předseda fondu NOVA Green Energy Juraj Dvořák. Fondy jsou vhodné pro lidi, jejichž investiční horizont je minimálně 2–3 roky.

Změny ve zdanění mohou zapříčinit odliv peněz do zahraničí

Od počátku letošního roku pro tyto fondy platí dvojí typ zdanění. V případě, že se jedná o otevřený podílový fond, či je veřejně obchodovatelný na burze, podléhá stále pětiprocentní dani z příjmů. Uzavřené podílové fondy a fondy investující do nemovitostí a pohledávek jsou zdaněny 19%, což ovlivňuje jejich výnos. 

Ministerstvo financí to zdůvodňuje tím, že chce zabránit tomu, aby fondy kvalifikovaných investorů využívali kupříkladu developeři a platili jen 5% daň z příjmů ze svých projektů oproti vyšší, která je stejná jako u právnických osob. Obavy rostou ze zakládání fondů zejména v daňových rájích a odlivu peněz ze státního rozpočtu. 

FKI se zajímají o obnovitelné zdroje

Oproti konzervativnějším a stabilnějším cílům, jako jsou nemovitosti, investují fondy kvalifikovaných investorů také do private equity, tedy do soukromých společností, které již na trhu fungují několik let, které ale nejsou veřejně obchodovatelné. Relativní novinkou je segment obnovitelných zdrojů energie. 

Protože podíly v elektrárnách nejsou ani zdaleka tak likvidní jako třeba akcie společnosti IBM, možnost investování je buď přímo do nákupu elektrárny, nebo právě do FKI investujících do těchto elektráren. Na tyto investiční příležitosti se soustřeďují velké finanční skupiny. Důkazem je i otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, který spoluzakládala finanční skupina Arca Capital. Elektrárny v Čechách a v sousedních zemích vyrábějící elektřinu ze slunce, větru, vody, bioplynu či biomasy se tak stávají zajímavou investicí, na kterou lze „dohlédnout“. Motivací je i bezpečné uložení peněz s velmi zajímavým výnosem. „Producenti zelené energie mají na dlouhá léta zajištěn odběr elektřiny za zvýhodněné ceny, jež garantuje stát. Výnosy z takových fondů se pohybují na úrovni 7 až 9 %, stejně jako dlouhodobé výnosy dosahované akciovým trhem, přičemž však mají charakter dluhopisu s minimální volatilitou,“ míní předseda fondu NOVA Green Energy Juraj Dvořák. Nově je fond denominován i v českých korunách, nejen eurech. Jelikož tržby elektráren ve fondech jsou garantovány státem, jde, přeneseně řečeno, o jistou formu státních dluhopisů, avšak s mnohem větším výnosem, než mají samotné státní dluhopisy. Na rozdíl od „development“ projektů, fond investuje do funkčních zapojených elektráren s již vytvořeným rezervním fondem, ve kterých má majoritní podíl. V současnosti je ve fondu 14 elektráren s výkonem 16 MW na Slovensku a v Česku a probíhá akvizice fotovoltaického zdroje o výkonu 5 MW a bioplynových stanic o výkonu až 9 MW. V průběhu letošního roku přibydou i vodní elektrárny s výkonem 8,5 MW a fond NGEF se tak stane jedním z největších fondů kvalifikovaných investorů investujících majoritně do obnovitelných zdrojů energie
v regionu CEE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.