Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

NGEF: Investice do podílových fondů zaměřených na obnovitelné zdroje jsou investice do budoucnosti

Investice 21.05.2015 | 11:58 0 Komentářů

Aktuální investorské dilema? Tím je jistě zajímavý výnos při minimálním riziku. Jednou z možností řešení nabízejí investice do zelené energie. Výhodou je dlouhodobá stabilní výnosnost, generovaná za podmínek, kdy stát určuje vyšší výkupní ceny obnovitelné energie, než jsou tržní ceny. Pro zkušeného investora hledajícího zhruba 8% roční výnos je to ideální volba. Zajímavou alternativu představuje předseda investiční komise NOVA Green Energy Juraj Dvořák. (Tisková zpráva: NOVA Green Energy Fund)

Čím je fond NOVA Green Energy zajímavý pro potenciálního investora?

Fond je určen konzervativním investorům jako alternativa k dluhopisovým strategiím. Je zajímavý zejména tím, že generuje stabilní zhodnocení  8–9 % p.a. po poplatcích. Toto zhodnocení je velmi jednoduše predikovatelné. Zisky jsou založeny na státem garantovaných výkupních cenách elektrické energie, vyrobené z obnovitelných zdrojů, na dobu 15–20 let. Fond je jako jediný fond kvalifikovaných investorů v ČR, je zalistován na Bloomberg, a tedy nabízí veřejně dostupnou pravidelně aktualizovanou informaci o fondu, jeho výkonnosti a ceně podílového listu. Zároveň uvažujeme o zalistovaní na BCPP, což by taktéž mohlo zvýšit jeho atraktivitu pro potenciální zájemce. 

Jak vypadá portfolio fondu?

Naším cílem je dosáhnout poměr: 40 % fotovoltaika, 25 % biomasa, 20 % vodní elektrárny a zbylých 15 % by pokryly ostatní aktivity, jako například spalování odpadu. Z hlediska regionálního rozdělení jde zejména o projekty na Slovensku, v Čechách a v ostatních zemích střední a východní Evropy. Co se velikosti týče, zaměřujeme se především na menší projekty, většina projektů má velikost 1 MW. Snahou je tedy diverzifikovat a snižovat také riziko změny tržních podmínek související s možným zvyšováním zdanění velkých elektráren.

Jak je to z pohledu realizovaných investic fondu? Investujete do již postavených zařízení?

Tento fond lze v jistém smyslu chápat jako „exit“ pro dosavadní majitele projektů, a tedy investujeme již do funkčních zařízení. Fond kupuje například zaběhnuté fotovoltaické elektrárny s dlouhodobými odběratelskými smlouvami a zárukami na komponenty. Jelikož jsou projekty financovány velkými bankami, i tyto přispívají k přísné kontrole. 

Investovat do státem garantovaných cen je lákavé. Jaké jistoty má investor, že se s jeho penězi nakládá tak, jak má? 

Fond jako regulovaný subjekt je pod dohledem ČNB, má svého správce, depozitáře a auditora – to jsou jistoty z pohledu legislativy. Fond nakupuje projekty, které prošly důkladným technickým, ekonomickým a právním due dilligence. Jak bylo zmíněno výše, všechny projekty splňují další přísné parametry (smlouvy, záruky).

Člověk, který do fondu investuje, nemusí sledovat situaci na trhu. Může se spolehnout, že fond, vzhledem k výše zmíněným nastavením a všem legislativním povinnostem, je pod přísným dohledem, je spravován zodpovědně a že jeho peníze pracují přesně podle obchodních informací zveřejňovaných fondem. Každý investor je samozřejmě pravidelně informován o vývoji fondu a jeho investice a také jsou zveřejňovány informace na webu fondu. 

Fond má statut fondu kvalifikovaných investorů, co to znamená?

Je to otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů definovaný českou legislativou o kolektivním investování. Kvalifikovaný investor je zákonem o investičních společnostech a investičních fondech chápan mimo jiné jako někdo, kdo učiní prohlášení o vědomí si rizik spojených právě s investováním do fondu kvalifikovaných investorů, přičemž minimální výše investice musí odpovídat částce alespoň 125 000 EUR (zhruba 3,75 milionů korun). Menším klientům umíme nabídnout alternativu k NGEF s o něco nižším výnosem. 

Jedná se v případě vašeho fondu o vhodnou formu spoření peněz například na důchod?

Pokud do NGEF vložíte peníze na prvních 5–10 let, potom si je vyberete se zásadním zhodnocením, mnohem vyšším než jsou schopné nabídnout penzijní spořící systémy. Ostatně na to se nás ptají i různé pojišťovny a penzijní fondy, které se snaží, aby si lidé vkládali peníze na měsíční bázi a spořili. 

Základní informace a výkonnost:

Název fondu:                       NOVA Green Energy otevřený podílový fond REDSIDE IS, a.s.

Typ fondu:                            Fond kvalifikovaných investorů

Velikost fondu:                     33,041 mil. EUR

Cílový výnos:                        9 % p.a. (po odečtení všech poplatků fondu)

Minimální investice:             125 tis. EUR 

Základní měna:                     CZK

Třídy emitovaných podíl.

listů                                        CZK nebo EUR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.