Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

NEJVÍCE „SPÍCÍCH“ ŽIVNOSTNÍKŮ JE VE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A OBCHODU

V České republice bylo vydáno téměř 2,1 milionů živnostenských listů pro fyzické osoby – podnikatele. Nadpoloviční většina podnikatelů – živnostníků  není aktivní. Největší podíl neaktivních podnikatelů je v Karlovarském (60,4 %), Libereckém (59,7 %) a Ústeckém (59,2 %) kraji, nejméně na Vysočině (53,3 %), Středočeském (53,9 %) a Pardubickém (54,3 %) kraji. Svou činnost nejčastěji nevykonávají podnikatelé z oblasti zprostředkování a obchodu, zatímco farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. Informace vyplývají z analýzy podnikatelské základny, kterou dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

V České republice bylo vydáno 2 096 960 živnostenských oprávnění pro fyzické osoby a podle ČSSZ bylo začátkem května aktivních 970 000 podnikatelů. Podle interních odhadů poradenské společnosti Bisnode podnikatelskou činnost vyvíjí necelých 920 000 podnikatelů, což představuje zhruba 44 % všech živnostníků, a tedy 56 % je neaktivních.

„Největší podíl neaktivních živnostníků evidujeme v severním pohraničí, zatímco v centrálních krajích nejméně, což zřejmě souvisí s výhodnější geografickou polohou pro podnikání,“ komentuje výsledky analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Rozložení podnikatelské základny živnostníků podle krajů

Kraj

Neaktivní

Celkem

Podíl neaktivních

Karlovarský kraj

35 189

58 272

60,39%

Liberecký kraj

56 900

95 291

59,71%

Ústecký kraj

82 283

139 082

59,16%

Moravskoslezský kraj

116 772

198 427

58,85%

Olomoucký kraj

64 541

111 909

57,67%

Plzeňský kraj

65 812

114 190

57,63%

Jihočeský kraj

73 334

130 486

56,20%

Zlínský kraj

63 850

113 935

56,04%

Jihomoravský kraj

127 547

228 146

55,91%

Praha

187 811

336 864

55,75%

Královéhradecký kraj

61 906

111 184

55,68%

Pardubický kraj

51 668

95 241

54,25%

Středočeský kraj

143 384

265 879

53,93%

Vysočina

48 311

90 613

53,32%

Celkem

1 179 308

2 089 519

56,44%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

V některých segmentech podnikání podíl neaktivních živnostníků přesahuje 80 procent. „Farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně. K této činnosti je nezbytné určité vzdělání a zkušenost, tedy je-li živnostenský list založen, zpravidla jde o podnikatelský záměr, který má opodstatnění a tudíž bude přerušen s menší pravděpodobností, neboť za ním stojí určité úsilí z minulosti. Na druhou stranu u všech třech nejčastěji zapisovaných živností v ČR (služby zprostředkovatelů, maloobchod a restaurace), ve srovnání s podnikatelskou základnou jako celkem, evidujeme vyšší podíl neaktivních podnikatelů. Tento typ činností je v kontrastu s předchozí skupinou. Řada živnostenských listů byla založena „na zkoušku“ nebo jako doplněk k jiné aktivitě. Tyto živnosti podnikatelé lehce přeruší, neboť za nimi není extra úsilí ve srovnání s první skupinou. To vše nahrává tomu, aby byla živnost spící ve větším rozsahu,“ uzavřela analytička Bisnode Petra Štěpánová.

TOP 10 živností s největším podílem neaktivních podnikatelů

Obor (SIC)

Neaktivní

Celkem

Podíl neaktivních

obchod s potravinami, smíšený, všeobecně

117

134

87,31%

obchody s potravinami, různé

207

244

84,84%

výroba pleteného zboží, různá, jinde neuvedená

225

266

84,59%

tkaniny úzce tkané

285

339

84,07%

služby pomocných, podpůrných zařízení a prostředků

953

1 135

83,96%

výroba svrchního pleteného oblečení

424

512

82,81%

výroba pleteného zboží, jinde neuvedená

98

120

81,67%

administrativní vedení

296

364

81,32%

kordy a tkaniny na pneumatiky

306

392

78,06%

studentské koleje, svobodárny, ubytovny, obchodní činnost

160

206

77,67%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

TOP 10 živností s nejmenším podílem neaktivních podnikatelů

Obor (SIC)

Neaktivní

Celkem

Podíl neaktivních

zvířecí stáda, smíšená (skot, koně, ovce)

82

1 887

4,35%

mléčné farmy

26

370

7,03%

koně a ostatní lichokopytníci

30

423

7,09%

ordinace praktických lékařů

402

4 484

8,97%

zrno na prodej, jinde neuvedené

367

3 849

9,53%

ordinace a kliniky zubních lékařů

478

4 919

9,72%

ovce a kozy

108

1 002

10,78%

materiály stavební, venkovní

31

275

11,27%

filmová produkce

43

316

13,61%

hotely

20

139

14,39%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

TOP 10 nejčastějších živností

Obor (SIC)

Neaktivní

Celkem

Podíl neaktivních

služby zprostředkovatelů

161 711

241 829

66,87%

maloobchody různé, jinde neuvedené

107 297

145 906

73,54%

restaurace

67 804

110 603

61,30%

stavby účelové

47 784

89 139

53,61%

výrobky trvalé hodnoty, jinde neuvedené

54 407

73 420

74,10%

účetnictví, auditorství a vedení účetních knih

27 680

64 063

43,21%

salóny kosmetické a osobní hygieny

28 519

59 159

48,21%

poradní inženýr

24 736

47 916

51,62%

doprava nákladní, vyjma místní

23 100

47 907

48,22%

příprava staveniště

25 157

47 296

53,19%

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.