Čtvrtek 20. února. Svátek má Oldřich.

Nejvíce neplatičů mezi podnikateli pochází z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje

Investice SOLUS 07.01.2016 | 09:17 0 Komentářů

Ke konci listopadu evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru IČ více než 61 tisíc firem a podnikatelů se závazkem po splatnosti. Podobně jako v případě nepodnikajících občanů patří mezi nejvíce problematické regiony Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj.

Registr IČ sdružení SOLUS je negativním registrem, který eviduje záznamy o neuhrazených závazcích po splatnosti u právnických firem a fyzických osob – podnikatelů. Záznam v Registru IČ může předpovědět vážné ekonomické potíže firmy. Například významná část neplatičů DPH, které zveřejnila ve svém seznamu Finanční správa, se objevila s několikaměsíčním předstihem již v Registru IČ sdružení SOLUS.

„Potíže se splácením smluvních závazků do značné míry korelují s ekonomickou sílou a stabilitou regionu. Výjimku tvoří hlavní město Praha, kde je vyšší podíl nesplácených závazků dán do značné míry umísťováním sídel u firem, které reálně podnikají mimo území Prahy,“ uvádí Jan Stopka, tajemník sdružení S0LUS.

Firmy a podnikatelé se do Registru IČ nejčastěji dostávají z důvodu dlouhodobého prodlení s úhradou závazků vyplývajících z leasingových smluv a telekomunikačních služeb.

„Zejména problémy s úhradou telekomunikačních poplatků patří u podnikatelských subjektů k vážným signálům o schopnosti dostát svým budoucím závazkům. Sledování platební morálky napříč několika ekonomickými sektory proto patří k důležitým a efektivním nástrojům řízení rizik u služeb poskytovaných podnikatelům,“ uzavírá Jan Stopka.

KRAJ ČR

PODÍL IČ S DLUHEM NA CELKOVÉM POČTU

Ústecký

5,3 %

Karlovarský

4,6 %

Moravskoslezský

4,5 %

Liberecký

3,9 %

Olomoucký

3,8 %

Hlavní město Praha

3,8 %

Jihomoravský

3,6 %

Pardubický

3,5 %

Královéhradecký

3,3 %

Plzeňský

3,3 %

Jihočeský

3,2 %

Zlínský

3,1 %

Středočeský

3,0 %

Vysočina

2,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Tweet 20

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.