Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Nejrychleji rostly tržby v informačních a komunikačních činnostech

V 1. čtvrtletí se tržby ve službách očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Sezónně očištěné tržby mezičtvrtletně vzrostly o 2,0 %.

Mezičtvrtletně se tržby ve službách1) v 1. čtvrtletí po očištění o sezónní vlivy zvýšily reálně o 2,0 %. Mezičtvrtletní růst zaznamenaly všechny sekce.

Meziročně se tržby po očištění o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v 1.  čtvrtletí 2019 i 2018) zvýšily o 2,5 %, stejně jako bez očištění. Nejvyšší růst zaznamenaly informační a komunikační činnosti. V jednotlivých odvětvích byl vývoj následující:

–        v dopravě a skladování se tržby zvýšily o 1,2 %. Celkový vývoj nejvíce ovlivnil růst tržeb objemově nejvýznamnější pozemní a potrubní dopravy (o 2,6 %) a pokles tržeb ve skladování a vedlejších činnostech v dopravě (o 1,7 %). Nejvíce vzrostly tržby vodní dopravě (o 49,0 %), především v důsledku provozování vodní dopravy českými dopravci mimo území ČR. Růst tržeb vykázala také letecká doprava (o 10,7 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly i poštovní a kurýrní činnosti (o 1,7 %);

–        v ubytování, stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,2 %. V ubytování se tržby zvýšily o 1,1 %, ve stravování a pohostinství tržby vzrostly o 2,6 %;

–        v informačních a komunikačních činnostech se tržby zvýšily o 5,8 %. Dvouciferný růst tržeb zaznamenaly vydavatelské činnosti (o 14,7 %) a tzv. filmový a hudební průmysl (o 10,9 %). Tržby vzrostly také činnostem v oblasti informačních technologií (o 7,4 %), kde je zahrnuto např. programování, správa počítačového vybavení a poradenství v oblasti informačních technologií. Růst tržeb vykázaly i informační činnosti (o 5,9 %) a telekomunikační činnosti (o 1,1 %). Naopak tvorbě programů a vysílání tržby klesly o 1,8 %;

–        v činnostech v oblasti nemovitostí tržby meziročně vzrostly o 0,1 %. Vyšší tržby zaznamenal objemově významnější pronájem nemovitostí (růst o 0,2 %). Naopak tržby realitních kanceláří a správy nemovitostí klesly o 0,5 %;

–        v profesních, vědeckých a technických činnostech2) se tržby zvýšily o 3,2 %. Na růstu se nejvíce podílely právní a účetnické činnosti (o 6,5 %). Rostoucí tržby vykázaly i činnosti vedení podniků a poradenství v oblasti řízení (o 4,6 %), architektonické a inženýrské činnosti (o 4,2 %) a ostatní profesní, vědecké a technické činnosti (o 2,1 %), kam se řadí například zprostředkovatelské činnosti, překladatelské a fotografické služby nebo činnosti stavebního dozoru. Jediným odvětvím, kde se tržby snížily, byly reklamní agentury a průzkum trhu (o 1,1 %);

–        v administrativních a podpůrných činnostech tržby meziročně vzrostly o 0,8 %. Nejvýrazněji se nárůst tržeb projevil v oblasti pronájmu a operativního leasingu (o 9,9 %). Vyšší tržby zaznamenaly také administrativní a kancelářské činnosti (o 6,4 %) a činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (o 2,8 %). V ostatních odvětvích této sekce tržby meziročně klesly, nejvýrazněji pak u cestovních agentur (o 8,3 %). Nižší tržby vykázaly také agentury práce (o 5,0 %) a bezpečnostní a pátrací agentury (o 0,3 %).

_________________
Poznámky:
1) Pro účely Rychlých informací se do služeb zahrnují následující sekce Klasifikace ekonomických činností: Doprava a skladování (H), Ubytování, stravování a pohostinství (I), Informační a komunikační činnosti (J), Činnosti v oblasti nemovitostí (L), Profesní, vědecké, a technické činnosti – bez činností Výzkum a vývoj a Veterinární činnosti (M bez 72 a 75), Administrativní a podpůrné činnosti (N).
2) Pro účely Rychlých informací se do sekce M – Profesní, vědecké, a technické činnosti nezahrnují CZ‑NACE 72 – Výzkum a vývoj a CZ-NACE 75 – Veterinární činnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.