Pátek 25. června. Svátek má Ivan.

Nástup digitálních technologií nutí firmy k akvizicím s inovačním potenciálem

Investice 18.08.2016 | 12:11 0 Komentářů

►      90 % netechnicky orientovaných společností čelí rostoucí konkurenci ze strany firem, které si digitální technologie již osvojily

►      67 % podniků plánuje akvizice s cílem získat moderní technologie a know-how

►      87 % respondentů již zohledňuje digitální transformaci v plánech rozdělování kapitálu

►      Větší přístup k informacím prostřednictvím sociálních sítí a mobilního internetu mění podle 95 % dotazovaných vedoucích pracovníků významně i chování zákazníků firem – další klíčový důvod pro změnu

 

Praha, 18. srpna 2016 – Nejnovější analýza EY Digital Deal Economy Study poradenské společnosti EY poukazuje na fakt, že mnohé netechnicky orientované firmy již nezvládají držet krok se současným tempem inovací a – s ohledem na vlastní časové i finanční možnosti – směřují pozornost k fúzím a akvizicím a uzavírání společných podniků, od nichž si usnadnění vstupu do digitální sféry slibují.

Ze studie EY, která vychází z názorů 600 vedoucích pracovníků významných celosvětově působících společností, vyplývá, že 90 % netechnicky orientovaných firem čelí konkurenci podniků, které již moderní technologie využívají. V reakci na zvýšenou konkurenci a změny prostředí vidí východisko ve fúzi či akvizici více než dvě třetiny (67 %) respondentů.

„Vedoucí pracovníci firem si uvědomují, že digitální transformace má dopady na veškeré aspekty jejich podnikání, od těch hlavních, nejviditelnějších aktivit až po podpůrné činnosti. Zásadní otázka v této souvislosti zní, zda si podniky dokáží nezbytné zázemí v oblasti digitálních technologií vybudovat a zajistit samy, nebo si ho musí koupit,“ říká Peter Wells, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY v ČR a dodává:„Všude kolem sebe pozorujeme, jak se v důsledku technologického pokroku jednotlivá odvětví nadále sbližují a urychlují se změny v chování spotřebitelů. Podniky jsou tak nuceny hledět dále do budoucnosti a všímat si strategických obchodních příležitostí, chtějí-li zůstat konkurenceschopné.“

„Překotný technologický rozvoj ještě umocňuje nároky, s nimiž se podniky již tak musí v současné době potýkat – konkurenční výhodu tak získávají ti, co se dokáží nejrychleji přizpůsobit. Hranice mezi jednotlivými odvětvími se prolínají, z čehož těží nastupující firmy s obchodními modely založenými na spolupráci, které boří veškerá zažitá pravidla. Chce-li společnost v digitálním světě uspět, jen vhodná kapitálová strategie ji nespasí. Musí být podpořena aktivním přístupem vedoucích pracovníků, kteří si budou stát za svými rozhodnutími, podpoří inovace a nastaví jasnou strategii firmy,“ říká Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě

Strategická alokace kapitálu jako základní kámen digitální agendy

Přestože většina (85 %) oslovených firem vyčlenila na digitální transformaci určitý počet lidí a prostředků, více než polovina (59 %) přiznává, že na to, aby udržely tempo s technologickým rozvojem, nemají dostatečné interní zdroje ani schopnosti. Navíc pouze 55 % podniků údajně disponuje dostatečně vyspělými procesy umožňujícími výši potřebného kapitálu přesně vyčíslit.

 „Klíč k digitální budoucnosti nespočívá v pouhém rozvoji IT či jednorázových investicích – rozsah probíhajících změn je enormní a vyžaduje jasnou kapitálovou strategii. Řada společností se patrně bude potýkat s nedostatkem financí a zamýšlené plány týkající se digitálních technologií nezvládne realizovat. Na věc je třeba nahlížet komplexně, podniková strategie začleňování moderních technologií musí jít s tou kapitálovou ruku v ruce. Odpovídající alokace kapitálu svědčí nejen o dlouhodobém odhodlání managementu v digitálním světě uspět, ale zároveň o podpoře inovací v rámci firemní kultury,“ vysvětluje Peter Wells.

Transakční trh vs. digitální technologie

Zatímco 87 % respondentů tvrdí, že vyloženě berou v potaz přechod na budoucí technologie při rozdělování kapitálu pro období nadcházejících dvou až tří let, sofistikované metody umožňující kapitálovou náročnost této transformace přesně stanovit využívá pouze 55 % zúčastněných.

Významná část společností usilujících o efektivnější anorganický růst klade důraz na analytické nástroje či vyhledává odbornou pomoc; počáteční strategickou analýzu odvětví a tržního vývoje provádí před samotnou transakcí zhruba 76 %. Konkrétně, za pomoci analýz velkých objemů dat (big data) plánuje akvizice více než tři čtvrtiny (79 %) účastníků průzkumu a obdobné množství (77 %) spoléhá v předinvestiční fázi na poradenské služby třetích stran.

„Inovativní technologie jsou z hlediska úspěšného působení v digitálním světě často rozhodujícím faktorem, takže je důležité znát hodnotu duševního vlastnictví „Intelectual Property,“ které kupujete,“ upřesňuje Peter Wells. „Technologie pak mohou nacházet uplatnění rovněž při podpoře, resp. zkracování průběhu uzavíraných transakcí. Cílené využívání nejnovějších analytických nástrojů napomáhá společnostem správně se rozhodovat, ať již jde o akvizice, různá spojenectví či společné podniky, případně další investiční výstavbu prostřednictvím organického růstu.“

Na cestě k digitální budoucnosti

Závěry, které studie přináší, jsou zřejmé: úspěšný vstup do digitální sféry – doprovázený urychlením růstu a tvorbou nových příležitostí – vyžaduje obchodní model založený na účinné strategii a správné alokaci kapitálu. Za nejdůležitější prvek označují v této souvislosti tři čtvrtiny (76 %) dotázaných provázanost strategické vize s konkrétními potřebami společnosti. Více než polovina firem (59 %) se požadavky digitalizace řídí, činí-li významná rozhodnutí ovlivňující chod společnosti.

Na druhou stranu celých 44 % respondentů přiznává, že rozdělení odpovědnosti za přijetí digitálních technologií není v rámci jejich firmy zcela zřejmé, což může mít za následek finanční obtíže a komplikace na úrovni vedení společnosti.

Tisková zpráva: EY

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.