Středa 19. června. Svátek má Leoš.

Náměstek Povšík ocenil odpovědné zadávání veřejných zakázek

Ocenění za implementaci principů společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a za přínos k jeho rozvoji v České republice udělilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství během konference „Odpovědné veřejné zadávání 2018“ dvěma institucím. A to Masarykově univerzitě a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. MPSV přitom bylo jednou z prvních organizací státní správy, která principy odpovědného zadávání zavedla a začala používat ve svých nákupních procesech.

Z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Robina Povšíka letos ocenění převzali kvestorka Masarykovy univerzity Marta Valešová a Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele krajského úřadu Jihomoravského kraje. „Tato konference je realizována v rámci projektu, jehož cílem je, aby se společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek stalo standardem v České republice. Jsem rád, že jsem dnes mohl předat ocenění těm, kteří k jeho rozvoji v naší zemi významně přispěli a kteří tento přístup komplexně implementovali ve svých organizacích,“ uvedl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Robin Povšík.

Na konferenci s podtitulem Společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách, která se konala 20. září v Kongresovém centru ČNB v Praze, debatovali odborníci z České republiky i ze zahraničí na téma, proč společensky odpovědný přístup může přinést zvýšení kvality zadávání veřejných zakázek. V jednotlivých panelech diskutovali zástupci OECD, Mezinárodní organizace práce, Ministerstva financí ČR a Francie, města Budapešť a další. Řečníci se nejprve věnovali kvalitě z pohledu nastavení procesů a řízení v organizaci.

Udržitelné nakupování je správné nakupování. Prostřednictvím udržitelnosti můžete vytvářet hodnoty a jako veřejný zadavatel máte povinnost to tak dělat,“ uvedl Shaun McCarthy, hlavní řečník, který je zkušeným a uznávaným expertem na oblast udržitelnosti. Shaun McCarthy působí jako ředitel v britské poradenské společnosti Action Sustainability, která pomáhá s implementací prvků udržitelnosti organizacím v soukromém i veřejném sektoru.

V dalším programu konference se řešila také otázka „Jakou hodnotu má společenská odpovědnost“ a téma „kvalita vs. cena“. Poslední oblastí diskuze pak byla udržitelnost v dodavatelských řetězcích. „Soutěžení nejen na cenu je příležitostí jak pro odpovědné zadavatele, tak pro dodavatele,“ uvedl Martin Hadaš, vedoucí odboru veřejných zakázek oceněné Masarykovy univerzity.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce koncept společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek rozšířit mezi veřejné zadavatele v celé České republice. Od zahájení projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání v březnu 2016 byla tato konference jednou z více než 50 akcí, kterých se zúčastnilo více než 1200 osob.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.