Neděle 19. září. Svátek má Zita.

Na trh vstoupila další účelově založená firma k emitování dluhopisů za desítky milionů

Investice 14.02.2019 | 10:47 0 Komentářů

Ve světle aktuálních dluhopisových kauz je více než zjevné, že ani investice do emisí s prospektem České národní banky nejsou zárukou bezpečí. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili investoři oděvního gigantu Zoot. Podle Registru prospektů eviduje ČNB od roku 2010 na 209 schválených prospektů dluhopisových emitentů. Mezi nimi také prospekt teprve rok staré společnosti IPM Czech Republic s.r.o., ve kterém se potenciální investor dokonce dočte, že se jedná o firmu účelově založenou k emitování dluhopisů…

„Emitent je společností účelově založenou k emitování dluhopisů a následně půjčování prostředků získaných z emise svému jedinému společníkovi, slovenské společnosti InfraPartners Management s.r.o.,“ zní z prospektu. Odborníci přitom před podobnými firmami vysloveně varují a investorům doporučují, aby nejen, že měla firma alespoň desetiletou podnikatelskou historii, díky které se investor dozví, jak společnost hospodaří a reaguje na cyklicky se opakující ekonomické krize, ale především mohou získat přehledné informace o jejím finančním zdraví. V tomto případě je tomu ale přesně naopak.

Společnost IPM Czech Republic s.r.o. má totiž vložený pouze základní kapitál 200 000 Kč, zatímco cizí zdroje v částce 2 805 000 Kč uváděné v prospektu, vysoce převyšují jeho hodnotu. Výsledek hospodaření společnosti -200 000 Kč je navíc ztrátový. Ke dni vyhotovení prospektu měl jediný společník emitenta, slovenská firma InfraPartners Management s.r.o., na jejíž financování, provoz a rozvoj jsou mj. prostředky získané z emisí dluhopisů určeny, dlouhodobé závazky ve výši 1 486 045 EUR, zatímco tzv. likvidní prostředky, tedy hotovost a peníze na účtech činily pouhou 1/3 a sice 563 111 EUR!!! V prospektu je dále uvedeno: „Jediný společník konkrétně předpokládá, že roční náklady na jeho provoz budou dosahovat cca 900 000 EUR.“ Jednoduchou matematikou lze vyvodit, že roční náklady na provoz společnosti jsou dvakrát vyšší než stav likvidních finančních prostředků.

Další finanční prostředky, v přepočtu ve výši 15,5 mil. korun, mají být použity na vývoj jakéhosi webového rozhraní a zhruba dalších 14 mil. korun na vývoj mobilní aplikace, „která by měla sloužit ke komunikaci a doručování průběžných reportů současným a potenciálním klientům jediného společníka“, tedy de facto pro interní účely firmy, bez úmyslu aplikaci či webové rozhraní dále zobchodovat viz dluhopisový prospekt str. 62. Není přitom pochyb, že peníze investorů společnosti by se daly využít mnohem hospodárněji než na předražený software pro vlastní účely. Jakousi ziskovost navíc společnost očekává až v horizontu 1 – 2 let.

Dluhopisový prospekt přitom IMP Czech Republic s.r.o. opravňuje emitovat dluhopisy až do výše 5 mil. EUR i přesto, že jde o investici spojenou s nemalými riziky, uvedenými v samotném dokumentu. Namátkou – riziko další zadluženosti klienta, riziko neexistence ručitele, riziko nesplacení dluhopisů, riziko spojené s podnikáním emitenta viz „Emitent k datu vyhotovení tohoto prospektu nevykonával žádnou činnost vyjma činností souvisejících s přípravou prospektu a dluhopisového programu.“

„Na základě aktuálních informací z veřejně dostupných zdrojů nemůžeme investici do dluhopisů společnosti IPM Czech Republic s.r.o. v žádném případě doporučit, protože tyto vykazují znaky tzv. prašivých dluhopisů“ uvádí Eliška Skřivanová, tisková mluvčí serveru Rizikovedluhopisy.cz

Jak dále vyplývá z dluhopisového prospektu, ovládající osobou společnosti IPM Czech Republic s.r.o. je Marián Boček, výkonný partner globální správcovské a poradenské společnosti InfraPartners Management LLP, která v minulém roce uzavřela strategické partnerství s kontroverzní společností EMTC – Czech a.s., která rovněž emituje dluhopisy i přesto, že dlouhodobě vykazuje znaky předlužení.

Nabízí se otázka, zda strategické partnerství těchto společností není jen dobře promyšleným marketingovým tahem dvou spekulantů s dluhopisy…

Tisková zpráva Rizikovédluhopisy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.