Neděle 19. ledna. Svátek má Doubravka.

MPSV: Životní úroveň je i při hospodářské recesi stabilní

Průměrný měsíční příjem domácností zaměstnanců se v letech 1993 – 2011 zvýšil téměř čtyřnásobně – z 3 571 Kč na jednoho jejího člena na 12 902 Kč (v roce 2011 se však tato dynamika zpomalila), domácnosti důchodců zaznamenaly v uvedeném období větší procentní nárůst, když jejich průměrný měsíční příjem na osobu byl v roce 2011 o necelých 9 tis. Kč vyšší než v roce 1993 a činil 11 617 Kč. Tyto a další informace lze najít v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 – 2011, kterou vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

V materiálu lze najít například vývoj a strukturu příjmů a výdajů domácností, mezd, úvěrů a úspor. Při jeho zpracování se vycházelo zpravidla z dat ČSÚ. Některá data však bylo nezbytné upravit tak, aby je bylo možné metodicky a obsahově srovnávat za celé období let 1993 – 2011. Proto se konkrétní údaje nemusí vždy shodovat s daty uvedenými v ročních statistických publikacích z této oblasti. Do materiálu byly aktuálně zařazeny i údaje z šetření „Příjmy a životní podmínky domácností“ vč. dat týkajících se chudoby. Informačním zdrojem byla také data z ČNB vztahující se k zadluženosti a úsporám. Z dat MPSV (kromě propočtů všech nominálních a reálných indexů) byly použity i přehledy o vývoji důchodů, životního a existenčního minima a minimální mzdy.

Za nejvýznamnější z dlouhodobého pohledu lze považovat následující údaje:

– průměrná měsíční mzda zaměstnance v národním hospodářství (na přepočtené počty) se zvýšila od roku 2000 téměř dvojnásobně na 24 436 Kč (v metodicky srovnatelném období index 2011/2000: nominální 184,9 %, reálný 141,4 %),

– průměrná měsíční výše starobního důchodu vzrostla z 2 734 Kč v roce 1993 na 10 543 Kč v roce 2011, tj. 3,9 krát,

– index spotřebitelských cen 2011/1993 dosáhl 263,0 %, přičemž nejvyšší byl vzestup cen v letech 1993 – 1998; největší podíl na růstu cen pro domácnosti měly ve sledovaných letech bydlení a výživa, což zasáhlo nejvíce domácnosti důchodců,

– v roce 2011 vydal člen zaměstnanecké domácnosti za nákup zboží a služeb průměrně za měsíc 11 366 Kč, což představovalo navýšení proti roku 1993 o 7 992 Kč, celkově ale přírůstek výdajů za celé období zaostal za přírůstkem měsíčních příjmů,

– z dostupných dat ČNB vyplynulo, že zadluženost českých domácností u bank výrazně vzrostla, a to z 92,8 mld. Kč na 1 098,2 mld. Kč v roce 2011, což znamená téměř dvanáctinásobný přírůstek; přičemž zcela převažovaly korunové půjčky (od roku 2000 zejména hypoteční a jiné úvěry na bydlení); významné bylo, že dříve neúměrný zájem o úvěry se v posledních letech v souvislosti s hospodářskou recesí snížil a nezpůsobil tak platební neschopnost bank.

Publikace má 92 stran a byla vydána v české i anglické verzi. Ve formátu A4 vyšla v celkovém nákladu 350 ks a vydání stálo celkem 17 049,– Kč (vč. DPH). V elektronické podobě si ji může veřejnost stáhnout z adresy http://www.mpsv.cz/cs/12835.

Jeden komentář: “MPSV: Životní úroveň je i při hospodářské recesi stabilní”

  1. bejčák napsal:

    Vývoj na Forexu můžete kdykoli sledovat online na http://forex.webzdarma.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.