Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

MPSV uplatnilo opci ke smlouvě se společností OKsystem k zajištění výplaty dávek

Uplatněním opčního práva resort zajistí při zachování stávajících smluvních podmínek, tedy bez zvýšení nákladů, pokračování poskytování IT služeb, které jsou nezbytné pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti. To znamená, že v příštím roce nebude jakkoli ohroženo vyplácení dávek, což MPSV považuje za zcela zásadní.

Řádné zajištění výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti v ročním objemu cca 80 miliard Kč je resortní prioritou, která se dotýká velkého množství klientů sociálního systému. Již 6. září 2018 byl o situaci v oblasti IT řešení výplaty dávek informován Výbor pro sociální politiku a následně 12. října 2018 i Rada vlády pro informační společnost. Samotná vláda se touto problematikou podrobně zabývala již na svém zasedání 20. 11. 2018 a dne 29. 11. 2018 pak vláda vzala informaci o postupu resortu práce a sociálních věcí nezbytném pro zajištění výplaty výše zmiňovaných dávek na vědomí svým usnesením. Uplatnění opce je v tuto chvíli jedinou možnou a nenahraditelnou cestou, která garantuje řádnou výplatu sociálních dávek i po 1. březnu 2019.

Uplatněním opčního práva resort zajistí při zachování stávajících smluvních podmínek, tedy bez zvýšení nákladů, pokračování poskytování IT služeb, které jsou nezbytné pro výplatu nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti zaměstnanosti. To znamená, že v příštím roce nebude jakkoli ohroženo vyplácení dávek, což MPSV považuje za zcela zásadní.

I přes uplatnění opčního práva zůstává prioritou MPSV přechod na nově budované systémy podporující MPSV v oblasti zaměstnanosti a sociálních dávek, včetně přechodu na další podpůrné systémy (portálové řešení, společná datová základna). Opčního práva tak bude využito k zajištění podpory, provozu a rozvoje systému po nezbytnou dobu do spuštění nově budovaných systémů, nejpozději však do 31.12.2020.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.