Pondělí 18. října. Svátek má Lukáš.

MONETA se jako jediná banka v ČR přihlásila k Zásadám OSN pro odpovědné bankovnictví

Banky 14.10.2021 | 14:00 0 Komentářů

MONETA Money Bank se stala oficiálním signatářem Zásad OSN pro odpovědné bankovnictví.  Jednotná platforma pro udržitelný bankovní průmysl je tvořena partnerstvím mezi odpovědnými bankami na celém světě a Finanční iniciativou programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI). Její úlohou je spolupráce na naplnění Pařížské dohody o změně klimatu a cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Banka tak postupuje v souladu s přípravou svojí ucelené ESG strategie, kterou představí letos v listopadu.  

„Se zaváděním principů sociální a enviromentální udržitelnosti máme v MONETA Money Bank bohaté zkušenosti a ve snaze o tvorbu udržitelných hodnot pro naše klienty, akcionáře i společnost celkově jsme dosáhli několika významných milníků. Jsem velmi rád, že jsme první bankou v Česku, která se zavázala dodržovat zásady UNEP FI pro zodpovědné bankovnictví, a to v době, kdy je podobných aktivit naléhavě zapotřebí,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA se tak připojila k největší globální bankovní komunitě na světě zaměřené na udržitelné finance, sdílení osvědčených postupů a spolupráci na průkopnických nástrojích, které jsou přínosem pro celé odvětví. „Chceme ukázat, že dobře nastavené bankovní produkty, služby a zároveň vztahy s klienty, akcionáři i veřejností mohou urychlovat změny, jež jsou v kontextu dnešní environmentálních výzev pro současnou i budoucí generaci nezbytné,“uvedla ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že banka představí svou komplexní ESG strategii s konkrétními postupy v listopadu.

Zásady OSN pro odpovědné bankovnictví jsou důležitým rámcem a návodem pro zajištění souladu strategií a postupů bank s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje a Pařížské dohody o klimatu. Banky, které tyto zásady podepsaly, se zavazují být ambiciózní ve snaze učinit z udržitelnosti jeden ze základů svého podnikání. Signatářské banky podle stanovených zásad měří environmentální a sociální dopady svých podnikatelských aktivit a pravidelně o nich informují. MONETA se již letos na jaře stala signatářem United Nations Global Compact, další iniciativy OSN. Ta sdružuje přibližně 12 tisíc firem z více než 145 států světa, což z ní činí největší dobrovolnou firemní platformu světa.

Politiku trvalé udržitelnosti má MONETA nastavenou od roku 2016, kdy vstoupila na burzu. Doposud se jí podařilo snížit vlastní uhlíkovou stopu o více než 58 %, její firemní vozový park tvoří 68 elektromobilů, což je druhá největší elektrifikovaná flotila v zemi. Do všech poboček a obou centrál nakupuje výhradně zelenou elektřinu. Aktivní je i na poli tzv. sociální odpovědnosti: má jeden z nejnižších poměrů rozdílu mezi mzdovým ohodnocením mužů a žen v zemi, přispívá rodinám zaměstnanců na chůvy a mateřské školy, v době pandemie doplácela rodičům/samoživitelům rozdíl mezi ošetřovným a mzdou. Letos v březnu banka také srovnala pracovně-právní podmínky svých LGBT zaměstnanců, když jim přiznala právo na placené volno při uzavření registrovaného partnerství stejně, jaké přiznává tuzemská legislativa heterosexuálům. Ženy pak v nejvyšším vedení banky tvoří 30 %. Pro případy, kdy klienti vlivem krizové životní situace nejsou schopni splácet své závazky vůči bance, MONETA zřídila v květnu nadaci Clementia, prostřednictvím které byly doposud odpuštěny dluhy v hodnotě 2 642 709 korun.

Tagy banky MONETA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.