Neděle 18. dubna. Svátek má Valérie.

Mohou být banky cool?

Inovativní digitální technologie přinesly do finančních služeb novou konkurenci, přiblížily nabídku produktů přáním klientů, ale vedly také ke vzniku nových rizik a výzev v oblasti boje proti kybernetické kriminalitě. Tyto závěry padly na výroční konferenci České bankovní asociace, která se uskutečnila 13. října 2014 v Praze. Hlavním hostem výroční konference byl výkonný ředitel britské bankovní asociace Keith Phillips.

Odborníci z bankovnictví a technologických firem se soustředili na tři témata: nejnovější technologické trendy a schopnost inovace, dále jak tyto trendy ovlivní tradiční model komerčního bankovnictví a přístup bank ke klientům, a konečně jak se k takovým změnám postaví regulatorní a dohledové orgány. „Panelisté se shodli na tom, že díky inovacím a možnostem zpracování informací bude budoucí bankovnictví postaveno na využití analýzy chování a požadavků klientů a na dynamické tvorbě produktu podle jejich individuálních potřeb a očekávání,“ zhodnotil Jan Matoušek, moderátor jednoho z panelů, a dodal: „Nezbytností úspěchu ve stále narůstající konkurenci na trhu bude digitální komfort, mobilita služeb i využití moderních komunikačních prostředků k dalšímu posilování vztahu důvěry mezi bankou a klientem.“

Váženým hostem konference byl výkonný ředitel britské bankovní asociace Keith Phillips, který zasadil nejnovější trendy v prosazování technologií do tradičního schématu a nabídky bankovních služeb poskytovaných jak podnikové, tak individuální klientele. Digitalizace vedla k exponenciálnímu nárůstu využití internetového bankovnictví, mobilních platebních služeb i ke vzniku nových poskytovatelů finančních služeb (zejména v segmentu platebního styku a poskytování úvěrů), stejně jako například ke změně způsobů, jakými banky se svými zákazníky komunikují. Díky těmto trendům dnešní zákazník očekává, že služby budou nejen rychlejší a klientsky pohodlnější, ale také, že budou lépe přizpůsobeny jeho individuálním potřebám a očekávání. To je pro banky velká výzva, ale také závazek nejen investovat do inovací, ale rovněž se zákazníkům přiblížit lepším využitím množství informací, které již dnes o nich mají.

Pavel Kavánek, prezident České bankovní asociace, se zmínil o výzvách, které před bankami v souvislosti s rozvíjením digitalizace stojí, a také o přednostech, které banky mají v prostředí výrazných technologických inovací. Banky jsou již dnes jedním z lídrů v oblasti využívání technologických inovací. S dynamickým vývojem prostředí kolem nás, novými možnosti technologií a požadavky klientů, stejně jako s narůstající regulací a s ní spojenými náklady si nejlépe poradí ty banky, které budou schopny se rychle měnit a stát v čele rozvoje nových služeb. Mohou se opřít o dobrou znalost svých klientů, dostatek zdrojů pro investice a zejména o vysokou kvalitu svých zaměstnanců.

Zvláštní pozornost byla věnována otázce kybernetické bezpečnosti a ochraně dat klientů. Informační technologie jsou samozřejmě vyhledávaným cílem kybernetických útočníků a kybernetické riziko bude jednou z významných hrozeb pro příští dekády. Banky jsou si toho vědomy, intenzivně se věnují ochraně proti kybernetické kriminalitě a jsou připraveny v tomto směru úzce spolupracovat i s třetími stranami. Daří se jim nicméně bránit soukromí svých klientů proti iniciativám dále rozmělňujícím bankovní tajemství.

Konference se vedle expertů bank zúčastnili i představitelé sektoru high-tech firem, mobilních operátorů, dodavatelů progresívních platebních schémat a v neposlední řadě i zástupci akademické sféry, státní správy a centrální banky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.