Pátek 17. září. Svátek má Naděžda.

Míra zadlužení vládních institucí poklesla

Údaje o deficitu a dluhu vládních institucí za rok 2018 zůstaly po pravidelných konzultacích s Eurostatem nezměněny. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2018 přebytkem ve výši 47,4 miliard Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,89 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2018 úrovně 32,71 % HDP.

Údaje za rok 2018 byly potvrzeny beze změny, přebytek v hospodaření sektoru vládních institucí za rok 2017 byl revidován směrem dolů o 0,4 mld. Kč. Důvodem revize salda hospodaření v roce 2017 byla změna zachycení úroků ze zahraničních pohledávek. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v ostatních letech nebylo revidováno stejně jako údaje o dluhu vládních institucí.

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015–2018

  Jednotka Rok
2015 2016 2017 2018
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč -28 260 34 274 78 765 47 427
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1 836 255 1 754 883 1 749 532 1 735 076
Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny mil. Kč 4 595 783 4 767 990 5 047 267 5 304 386
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % -0,61 0,72 1,56 0,89
Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 39,96 36,81 34,66 32,71

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.