Středa 22. září. Svátek má Darina.

MF zřejmě počítá s přebytkem státního rozpočtu 25 miliard korun

Makro 14.11.2016 | 17:01 0 Komentářů

Ministerstvo financí dnes vydalo nový Fiskální výhled. Pro letošní rok odhaduje MF schodek veřejných financí ve výši 0,2 % HDP a schodek hospodaření ústřední vlády 0,9 % HDP. To je na první pohled v rozporu s pokladním plněním státního rozpočtu, které dosahuje vysokých přebytků – ke konci října téměř 100 miliard korun. Odhadovaný deficit veřejných rozpočtů ale počítá s jinou metodikou, která očišťuje příjmy a výdaje státu o ty položky, které „patří“ do jiných let.

Letošní pokladní plnění, které se sleduje na hotovostní bázi (tedy peníze, které přitékají a odtékají z účtů) totiž vylepšují příjmy z fondů EU, které patří ještě do starého programového období 2007–2013. Loňský mimořádný rok navíc zvyšuje i výběr korporátní daně díky dodatečnému dodanění nad rámec záloh. Tento vliv je ale patrný i na výdajích, kde nejméně 21 miliard korun letos vyplacených peněz patřilo ještě k minulému programovému období.

Z údajů o předpokládaném schodku veřejných financí a konkrétně ústřední vlády, které MF publikovalo, a z výše uvedeného upravení těchto čísel jsme odhadli bilanci státního rozpočtu (pokladní plnění) na konci roku: státní rozpočet zřejmě vykáže přebytek 25 miliard korun.

Tento odhad je ale zatížen velkou mírou nejistoty. Nepočítá s případným vlivem dalších položek, které se zahrnují do bilance ústřední vlády (EGAP, Garanční systém), ani s vlivem případných mimořádných příjmů či výdajů, které se ještě mohou objevit na závěr roku.

MAREK DŘÍMAL
Economist
Economic & Strategy Research
Investment Banking
Komerční banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.