Pondělí 25. října. Svátek má Beáta.

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil

V září 2018 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,4 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,0 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny se v září snížily o 0,1 % (v srpnu o 0,3 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny chemikálií se snížily o 0,9 % a ceny polotovarů1) o 0,1 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 % a průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Dovozní ceny v září klesly o 0,1 % (v srpnu taktéž o 0,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Ceny polotovarů klesly o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Rostly zejména ceny minerálních paliv o 2,5 % a ceny chemikálií o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,0 % (v srpnu 99,8 %). Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhlo zejména průmyslové spotřební zboží (100,7 %), polotovary (100,6 %) a stroje a dopravní prostředky (100,3 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (98,6 %) a chemikálie (98,8 %).

Meziroční srovnání

Ceny vývozu rostly o 1,4 % (v srpnu o 1,6 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen ve skupině minerálních paliv o 24,1 % (zvláště elektřiny). Ceny polotovarů se zvýšily o 2,9 % a ceny chemikálií o 2,0 %. Naopak ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,6 % a ceny ostatních surovin2) o 0,4 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,4 % (v srpnu o 2,9 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 32,9 % (především ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií vzrostly o 3,8 % a ceny polotovarů o 0,4 %. Naopak se snížily ceny potravin o 2,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,0 % (v srpnu 98,7 %) a čtvrtý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (93,4 %), chemikálie (98,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (103,1 %), polotovary (102,5 %) a průmyslové spotřební zboží (102,3 %).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.