Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval

V lednu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,8 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny v lednu klesly o 0,3 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen polotovarů[1] o 0,9 %. Ceny ostatních surovin[2] klesly o 2,9 %, chemikálií o 1,2 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv o 5,3 % (především elektřiny).

Dovozní ceny se v lednu snížily o 0,6 %. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny chemikálií klesly o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla hlavně minerální paliva (104,2 %), stroje a dopravní prostředky (100,5 %) a průmyslové spotřební zboží (100,3 %). Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (97,6 %) a polotovary (99,4 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu rostly o 2,8 % (v prosinci o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 12,9 % (zejména elektřiny), polotovarů o 4,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,1 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 2,4 % (v prosinci rovněž o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,2 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 7,6 % (především elektřiny). Ceny chemikálií rostly o 4,5 % a ceny polotovarů o 1,6 %. Naopak ceny potravin klesly o 0,7 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,4 % (v prosinci 100,7 %), nicméně druhý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (104,9 %), potraviny (104,7 %) a průmyslové spotřební zboží (103,1 %). Z významných skupin dosáhly negativních hodnot směnných relací chemikálie (96,2 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %).

[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.