Čtvrtek 21. ledna. Svátek má Běla.

Meziroční růst cen byl nejnižší od loňského dubna

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 0,6 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák a v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zpomalil na 2,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci a nejméně od dubna loňského roku.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák způsobilo zvýšení cen lihovin o 6,5 %, piva o 4,9 % a vína o 5,0 %. V oddíle bydlení vzrostly především ceny elektřiny o 2,8 %, zemního plynu o 0,3 %, vodného o 1,8 % a stočného o 1,3 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura nastal zejména důsledkem zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 7,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny zeleniny o 4,4 %, nealkoholických nápojů o 1,6 %, ostatních mléčných výrobků o 3,8 %, jogurtů o 4,5 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 6,1 %, cukru o 5,6 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 1,1 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v lednu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,2 % a obuvi o 3,9 %. Z potravin byly nižší zejména ceny sýrů a tvarohů o 2,5 %, vajec o 7,4 %, másla o 6,6 %, brambor o 5,2 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 0,7 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,2 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny mouky a jiných obilovin byly v lednu vyšší o 5,7 % (v prosinci o 13,5 %), drůbežího masa o 1,2 % (v prosinci o 5,5 %), jogurtů o 16,9 % (v prosinci o 21,4 %), vajec o 36,0 % (v prosinci o 54,3 %), másla o 19,0 % (v prosinci o 28,7 %). Ceny brambor byly v lednu nižší o 7,6 % (v prosinci růst o 12,5 %). Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot a olejů, které přešly z prosincového růstu o 1,5 % v pokles o 1,1 % v lednu vlivem jejich vyššího meziměsíčního růstu v lednu 2017.

V oddíle rekreace a kultura zmírnil růst cen na 0,4 % (z 0,6 % v prosinci). U dvou oddílů spotřebního koše došlo ke zrychlení meziročního cenového růstu. V oddíle bydlení v lednu vzrostly ceny vodného o 1,9 % (v prosinci o 1,2 %), stočného o 1,2 % (v prosinci o 0,4 %), elektřiny o 2,8 % (v prosinci o 0,3 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny alkoholických nápojů o 4,2 % (v prosinci o 1,7 %) a ceny tabáku o 2,3 % (v prosinci o 2,2 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v lednu opět největší vliv (i přes jeho oslabení) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny potravin meziročně vzrostly o 4,9 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,1 % a ceny tuhých paliv o 5,7 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 3,2 %). V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,1 % a ceny ubytovacích služeb o 1,6 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v lednu nižší ceny v oddíle odívání a obuv, kde byly nižší ceny oděvů o 1,7 %, a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,2 %). V oddíle bydlení se snížily ceny tepla a teplé vody o 1,4 % a ceny zemního plynu o 1,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % a ceny služeb o 2,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v listopadu.Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku a v Litvě (shodně o 3,8 %). Naopak na Kypru došlo v prosinci k meziročnímu poklesu cen o 0,4 %. Na Slovensku cenový růst v prosinci zpomalil na 2,0 % z 2,1 % v listopadu. V Německu byly ceny vyšší o 1,6 % (v listopadu o 1,8 %). Podle předběžných výpočtů byl v lednu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,7 % a meziroční 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2018 je 1,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.