Pátek 24. září. Svátek má Jaromír.

Malé a střední podniky zasažené tornádem mohou žádat o dotace na obnovu poškozených provozoven

Podnikání 16.08.2021 | 13:06 0 Komentářů

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Nemovitosti – Pomoc po tornádu. Malé a střední podniky z lokalit zasažených letos v červnu tornádem mohou začít žádat o finanční podporu na obnovu poškozených provozoven. Na jeden projekt mohou podnikatelé získat až 35 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 2. srpna 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Žádosti bude API přijímat do konce tohoto roku. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Podpora malým a středním podnikům představuje jednorázový finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které firmám způsobilo tornádo na nemovitém majetku, a dále pak na podporu obnovy podnikatelské činnosti, včetně nové výstavby v případě rozšíření stávající provozovny. „Podnikatelé mohou žádat o příspěvek na dva druhy aktivit. V prvním případě se jedná o náhradu škody na nemovitostech po zásahu tornáda. Druhá aktivita pak podporuje například rekonstrukce a výrazné rozšíření objektů poničených tornádem, odstranění poškozených staveb a úpravy přilehlých pozemků a je určena také na pokrytí dalších nákladů se stavbou, zejména na služby expertů, studie a projektovou a inženýrskou činnost,“ vypočítává Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou na jeden projekt získat až 35 milionů korun. U první aktivity, na kompenzaci škod na nemovitostech pro účely obnovy podnikání, je to až 100 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. U druhé aktivity, na rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky nevyhovujících podnikatelských objektů, mohou malé podniky získat 45 % způsobilých výdajů zpět a střední podniky 35 %. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-vi-pomoc-po-tornadu/.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.