Sobota 28. listopadu. Svátek má René.

Letos naposledy si díky životnímu pojištění může snížit daňový základ více než půl milionu klientů Pojišťovny České spořitelny, za rok jich bude až o třetinu méně

Pojišťovna České spořitelny rozeslala více než 557 000 daňových potvrzení o zaplaceném pojistném na životním pojištění. Pokud tato potvrzení všichni klienti využijí k uplatnění nároku na slevu na dani, sníží si daňový základ více než o 1,87 mld. Kč a ušetří tak 282 mil. Kč. Příští rok si slevu na dani mohou uplatnit jen ti, kdo se vzdají mimořádných výběrů, bude jich až o třetinu méně.

Každý občan České republiky si může od daňového základu odečíst až 12 000 Kč na životní pojištění a získat tak od státu na daních zpět 1 800 Kč. Naši klienti si průměrně od základu daně mohou odečíst 3 369 Kč,“ říká Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Podklady pro daňový odpočet za životní pojištění musí klienti předat účetní nejpozději do 15. února 2015. Klienti, kteří si podávají přiznání k dani z příjmů sami, uplatní potvrzení ve svém daňovém přiznání nejpozději do 31. března 2015.“

Klienti Pojišťovny České spořitelny si stále častěji volí elektronický způsob zasílání dokumentů. Pomocí aplikace Servis 24 tak letos dostalo více než 12 000 klientů potvrzení o zaplaceném pojistném ve formě e-dokumentu, loni jich bylo necelých 2 000.

Maximální výše odpočtu je pro fyzickou osobu stanovena na 12 000 Kč ročně. Odečíst si část zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů mohou fyzické osoby, které splňují zákonem dané podmínky platné k 31. 12. 2014:

  • ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěná osoba věku 60 let;

  • pojistné je uhrazeno na riziko „dožití“ nebo na riziko „smrti nebo dožití“;

  • pojištění je sjednáno minimálně na dobu 5 let;

  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou.

Na smlouvu, která splňuje výše uvedené podmínky, může přispívat zaměstnavatel. Tento příspěvek na životní pojištění je osvobozen od plateb sociálního a zdravotního pojištění až do částky 30 000 Kč ročně. Tato částka platí dohromady na všechny příspěvky zaměstnavatele za životní pojištění a doplňkové penzijní spoření.

Za rok 2015 si daňový základ budou moci snížit jen ti, kdo se na smlouvě vzdali možnosti mimořádných výběrů. Zatím si tuto možnost přálo zachovat necelé dvě třetiny klientů. Do konce března (lhůta pro výběr jedné z variant) může počet klientů ještě vzrůst. Předpokládáme, že v dalším roce odešleme až o třetinu méně potvrzení o zaplaceném pojistném. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.