Pondělí 12. dubna. Svátek má Julius.

Legislativní změny zřejmě neomezí obcházení účetních povinností

Investice 07.07.2015 | 14:30 0 Komentářů

Čeští podnikatelé a zejména osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) velmi často podceňují důležitost odborně vedeného podvojného účetnictví resp. daňové evidence. Jak ukázal nejnovější průzkum Komory certifikovaných účetních, celá třetina těchto podnikatelů nebo živnostníků nevnímá nesprávné účtování a s tím spojené potenciální sankce jako vážné riziko nebo jako morálně problematické. V souvislosti s posledními novelizacemi se členové Komory obávají nárůstu praktik, které nebudou buď v souladu se zákonem, nebo nebudou etické.

Komora certifikovaných účetních provedla průzkum mezi svými členy na téma OSVČ a účetnictví. Ten byl zaměřen hlavně na poptávku po odborných službách ze strany OSVČ v návaznosti na časté změny legislativy týkající se účetnictví. Předpokládalo by se, že čím je oblast složitější a častěji podléhá změnám, tím nutnější je najmout si na danou oblast odborníka. Změny legislativy, jejich četnost a nepřehlednost se nelíbí více jak 80 % klientů certifikovaných účetních. Celých 63 % členů Komory také uvedlo, že jejich klienti vnímají negativně zvyšující se míru povinností souvisejících s vedením účetnictví a zejména častější nutnost komunikovat se státní správou elektronicky.

Zajímavým zjištěním plynoucím z průzkumu je, že většina OSVČ si není jistá reálným dopadem změn legislativy na zlepšení účtování jako takového, naopak velká část podnikatelů si myslí, že tyto změny nepřispějí k zefektivnění vedení účetnictví a daňové evidence. Nemalá část profesionálních účetních si dokonce myslí, že poslední legislativní změny mohou podpořit nárůst obcházení povinností.

Přestože by se dalo předpokládat, že zavedení povinnosti elektronické evidence tržeb, spojené s vyšší administrativní náročností povede ke zvýšení poptávky po službách profesních účetních místo tzv. „domácího účetnictví“, nepozorují samotní členové Komory trend přechodu na profesionální vedení účetnictví.

Průzkum také potvrdil fakt, že většina klientů profesionálních účetních upřednostňuje výdajové paušály před účtováním skutečných nákladů, resp. evidencí skutečných výdajů.

„Výdajové paušály jsou pro mnoho OSVČ velice výhodné. Je tomu tak nejen díky tomu, že mnohdy díky uplatnění těchto „fiktivních“ výdajů OSVČ dosáhnou významně nižšího zisku, a tedy menších odvodů, než jaké by odváděli při uplatnění skutečných výdajů, ale také proto, že jsou jednoduché, účetní služby je nestojí tolik, nebo si se vším dokonce poradí sami,“ uvedla Zuzana Pšeničková, členka výboru Komory certifikovaných účetních. „Toto platí hlavně u OSVČ, které mají podnikání jako vedlejší činnost. Na druhou stranu OSVČ, které jsou plátci DPH, mají zaměstnance, nebo kteří nemají možnost přesunout daňového zvýhodnění na děti na partnera, mnohdy volí vedení daňové evidence,“ dodala Pšeničková. 

„Uplatnění daňového zvýhodnění na děti a slevy na „manželku resp. na manžela“ jsou dle mého názoru jedním z hlavních důvodů, proč v současné době tolik OSVČ, uplatňuje skutečné výdaje. Průběžné vedení daňové evidence nebo účetnictví ovšem nemusí souviset pouze se zpracováním daňového přiznání, ale díky němu jsou OSVČ schopni rozhodovat o svém podnikání, poznají, která oblast jejich činnosti je výnosnější, která méně. Banky jim spíše poskytnou úvěr, protože poznají skutečné výdaje, které s jejich podnikáním souvisejí apod. Takže vedení daňové evidence potažmo podvojného účetnictví má pro OSVČ širší význam než jen podklad pro zpracování daňového přiznání a přehledů,“ dále zdůraznila Pšeničková.

Tisková zpráva Komory certifikovaných účetních

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.