Sobota 17. dubna. Svátek má Rudolf.

Kroky Saxo Bank v souvislosti s případem okolo švýcarského franku byly v souladu s právem, potvrdil dánský finanční regulátor FSA

Dánský Úřad pro finanční dohled FSA přezkoumal chování Saxo Bank A/S v souvislosti s případem okolo švýcarského franku a nenalezl žádný důvod ke kritice banky s výjimkou dvou konkrétních záležitostí. Dánský FSA došel k závěru, že postup, který Saxo Bank zvolila, respektoval pravidla rovného zacházení s klienty v souladu s interními procesy a předpisy na ochranu investorů. Zmínil pouze dvě menší výtky, které Saxo Bank bere plně na vědomí.

Švýcarská národní banka zrušila 15. ledna 2015 limit pro kurz švýcarského franku vůči euru bez jakéhokoliv předchozího upozornění, což vedlo k náhlým a prudkým výkyvům kurzu, v jejichž důsledku byly pozice některých klientů Saxo Bank uzavřeny, protože už nesplňovaly požadavky na maržové zajištění. Po této události obdržel dánský FSA řadu stížností a v rámci předpisů pro ochranu investorů zahájil důkladné šetření postupu Saxo Bank v souvislosti s náhlým vývojem kurzu švýcarského franku.

Dánský FSA ve svém závěru kromě dvou konkrétních záležitostí neshledal žádný důvod ke kritice postupu banky. Hlavní částí šetření byla metoda, kterou Saxo Bank použila k určení upravených vypořádacích cen pro klienty. V tomto bodě dánský FSA shledal, že použitá metoda respektovala pravidla rovného zacházení s klienty a že tak bylo učiněno v souladu se zásadami nejlepší realizace a s předpisy na ochranu investorů.

FSA rovněž poznamenal, že smluvní ujednání, které opravňuje finanční instituci změnit za určitých podmínek vypořádací ceny, není samo o sobě v konfliktu s regulatorními předpisy, podle nichž musí finanční instituce jednat vůči svým klientům čestně a profesionálně. Otázku, zda v tomto specifickém případě změny cen byly splněny podmínky smluvního práva, však musí objasnit buď Dánská rada pro stížnosti na bankovní služby, nebo soudy. Banka je přesvědčena, že dvě předchozí rozhodnutí Dánské rady pro stížnosti na bankovní služby potvrzují správnost postupu Saxo Bank.

Dánský FSA vytýká Saxo Bank v souvislosti s událostmi kolem švýcarského franku pouze dvě záležitosti:

  • ​že popis termínu „dedicated liquidity“ na internetových stránkách banky dostatečně neupozorňoval na omezení vyplývající z kontextu použití. Banka tento text odstranila ze svých webových stránek ještě před uzavřením šetření;
  • že okamžitě neinformovala své klienty, kteří měli aktivní stop příkazy a limitní příkazy v CHF, že existují významné problémy s likviditou potřebnou k tomu, aby tyto příkazy mohly být realizovány.

​Bjørn Krog Andersen, Global Head of Legal & Compliance v Saxo Bank A/S, se k výsledku šetření vyjádřil slovy:

„Kvitujeme, že FSA po důkladném šetření potvrdil, že postup Saxo Bank v těchto záležitostech a aplikace cenových úprav byly konzistentní s předpisy na ochranu investorů a podmínky banky nejsou v konfliktu s předpisy, podle nichž musí finanční zprostředkovatel vystupovat čestně a profesionálně vůči svým klientům.“

„Přijímáme, že dánský FSA shledal důvody k udělení dvou výhrad. Pro banku je důležité, aby její komunikace vůči klientům byla jasná a věcná. Vzhledem k tomu, že termín ‚dedicated liquidity‘ mohl vést potenciálně k nedorozuměním, byl nyní odstraněn. Co se týče druhé výtky ohledně komunikace s našimi klienty, v podobné situaci budeme informovat naše klienty rychleji.“

„Z celkového pohledu bereme na vědomí, že šetření FSA a následné závěry nenalezly žádný důvod ke změně právního postoje banky vůči klientům, kteří utrpěli ztráty v důsledku rozhodnutí Švýcarské národní banky.“

Jeden komentář: “Kroky Saxo Bank v souvislosti s případem okolo švýcarského franku byly v souladu s právem, potvrdil dánský finanční regulátor FSA”

  1. Tom napsal:

    no raději bych doporučil přečíst celý report než tyto PR výkřiky.. to, že evidentně klamali klienty už se nepochlubí..
    a navíc, přeci nikdo nečekal, že dánský regulátor potopí „regulovanou dánskou banku“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.