Úterý 03. srpna. Svátek má Miluše.

Krátký komentář k průměrné mzdě ve 4. čtvrtletí 2017

I v závěru loňského roku tak platilo, že mzdy o něco rychleji rostly zaměstnancům na nižším stupni mzdové pyramidy. Tento vývoj je dán skutečností, že na pracovním trhu převažuje poptávka po méně kvalifikovaných zaměstnancích, což je ostatně zřejmé i z nabídek volných pracovních míst.

Mzdový růst v závěru loňského roku dále zrychlil a průměrná hrubá nominální měsíční mzda přesáhla poprvé v historii hranici 30 tis. korun. Konkrétně došlo ve 4. čtvrtletí k meziročnímu nominálnímu růstu průměrné hrubé mzdy o 8,0 % a po očištění o růst spotřebitelské inflace mzdy vzrostly v průměru o 5,3 %. Jedná se o velmi svižný růst mezd, který však přesto o 0,1 procentního bodu zaostal za prognózou České národní banky.

Ještě rychleji ve 4. čtvrtletí rostla tzv. mediánová mzda, konkrétně o 8,9 %. I v závěru loňského roku tak platilo, že mzdy o něco rychleji rostly zaměstnancům na nižším stupni mzdové pyramidy. Tento vývoj je dán skutečností, že na pracovním trhu převažuje poptávka po méně kvalifikovaných zaměstnancích, což je ostatně zřejmé i z nabídek volných pracovních míst.

Rychlý růst domácí ekonomiky a zvyšující se nerovnováha na pracovním trhu mezi nezaměstnanými a nabízenými pracovními pozicemi budou i letos tlačit mzdy směrem vzhůru. Růst mezd v nadcházejících čtvrtletích tak může dále akcelerovat a nelze dokonce vyloučit, že se v některém čtvrtletí dočkáme i dvouciferného nominálního růstu mezd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.