CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

06. 11. 2020

0 komentářů

Subjekty:

Koronakrize negativně ovlivnila polovinu evropských firem; čeští podnikatelé počítají v příštím roce s výrazným poklesem obratu

 

Společnosti v Evropě, Českou republiku nevyjímaje, čelí poklesu svých podnikatelských příjmů v důsledku pandemie koronaviru. Krize však nezasáhla všechny společnosti do stejné míry, negativní vlivy dopadly na 54 % nich. Poukázal na to průzkum společnosti Euler Hermes, který koncem léta proběhl za účelem získání klíčových informací o vývoji jejich obratu.

Loading 

Až 20 % zákazníků uvedlo, že jejich podnikání nebylo pandemií ovlivněno vůbec, a 19 % z nich dokonce dosáhlo růstu prodejů. Takové odpovědi uváděly především skandinávské země. Celkově průzkum zahrnoval 14 zemí a více než 1000 respondentů. Zasažené podnikatelské subjekty mimo poklesu příjmů nejčastěji uváděly opoždění plateb od zákazníků (32 %) a přerušení dodavatelského řetězce (27 %).
16 % uvedlo, že pociťuje tlak na likviditu svého podnikání. Výjimkou je Rusko, kde respondenti označili opožděné platby za největší výzvu tohoto krizového období.

V ČR uvedlo 68 % společností, které se účastnily této studie, že čelily poklesu poptávky. 20 % českých firem též evidovalo opožděné platby od zákazníků.

Vnímání krize pohledem jednotlivých odvětví

19 % klientů z průzkumu Euler Hermes zaznamenalo nárůst poptávky, a to především odvětví IT/Telekom a sektor vybavení pro domácnost. Na druhou stranu dodavatelé automobilových komponentů, sektory textilu a kovovýroby odpověděli, že se poptávka po jejich zboží velmi výrazně snížila. Pokles objednávek pocítilo celkově 54 % respondentů.  32 % dotázaných eviduje faktury po době splatnosti. Nejvýznamněji se tento fenomén projevil v odvětví textilu, mezi dodavateli automobilových součástek a ve farmacii.

REKLAMA

Třetina firem přijala vládní stimuly

Třetina účastníků studie Euler Hermes uvedla, že ve snaze utlumit negativní důsledky pandemie přijala určitou formu vládních stimulů na podporu podnikání po dobu krize. Nejčastěji to uváděli polští
a britští respondenti (50 %), následovaní respondenty z Holandska (40 %). Mezi další nástroje na zmírnění dopadů krize patřily identifikace nových trhů, zákazníků či oblastí podnikání (26 %) a zmenšování nebo restrukturalizace podnikání (24 %).

40 % respondentů z ČR uvedlo, že musí přehodnocovat platební podmínky vůči svým dodavatelům či zákazníkům. Platí to především pro klienty ze sektorů energetiky, elektronického průmyslu a dopravy.  Překvapivě vysoké procento (36 %) společností nepřijalo žádné výrazné opatření na zvládnutí nejisté doby.

Obrat v roce 2020 versus 2019

REKLAMA

Co se týče prognózy obratu v letošním roce v porovnání s tím minulým, tak více než 40 % evropských zákazníků očekává pokles a 33 % společností předpokládá stejný obrat jako loni. České společnosti jsou opatrnější, až 44 % z nich počítá s poklesem obratu a dalších 40 % očekává, že jejich tržby dosáhnou podobné úrovně jako předcházející rok. Nejdramatičtěji v Evropě pocítili pokles obratu dodavatelé automobilových součástek, kovovýroba a textilní průmysl. Nejoptimističtěji se jeví sektor IT/Telekom a též vybavení domácností, kde většina zákazníků deklarovala vyšší obrat nebo přinejmenším neuváděla výraznější pokles.

Většina podnikatelů (30 %) odhadovala meziroční pokles obratu v roce 2020 mezi -6 až -10 %. Pokles mezi -11 až -20 % uvedlo 28 % respondentů. V ČR vnímají dotázaní podnikatelé situaci negativněji; většina z nich (45 % dotázaných) očekává pokles -11% až -20%, případně -21 až -40 % (27 % dotázaných).

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Trh korporátních dluhopisů v ČR dynamicky roste, k maximu má však ještě daleko

Společnosti v České republice vydaly v roce 2023 korporátní korunové dluhopisy o celkovém objemu 37,4 miliardy korun. Oproti roku 2022 to představuje nárůst o více než 75 % a došlo tak k narovnání propadu způsobenému makroekonomickou situací na trhu. Kupónové výnosy podlimitních i nadlimitních emisí loni dosáhly svého historického maxima.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

11. 07. 2024

Diverzifikace portfolií za účelem ochrany před dopady globálního oteplování

Globální oteplování představuje rostoucí hrozbu nejen pro životní prostředí, ale také pro finanční trhy a investiční strategie. Investoři mohou podniknout několik kroků, aby zajistili, že jejich investice budou nejen finančně výnosné, ale také udržitelné a odolné vůči negativním dopadům globálního oteplování.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

25. 06. 2024

Patří akcie vojenského průmyslu do ESG portfolia?

Akcie vojenského průmyslu ESG investoři do svého portfolia už tradičně nezahrnují. Důvodem jsou etické obavy plynoucí ze spojení výrobců obranných systémů s válčením. Výdaje na obranu celosvětově rostou, ale zahrnutí těchto akcií do ESG portfolia je navzdory impozantním výsledkům obranných firem dál obklopené kontroverzemi. Investiční etika se totiž […]

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

24. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *