Pondělí 20. září. Svátek má Oleg.

Komerční banka přispívá k rozvoji české ekonomiky růstem úvěrování a investicemi

Komerční banka dnes zveřejnila své konsolidované výsledky za devět měsíců roku 2016. Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB vzrostl o 11,1 % na 593,4 miliardy Kč, z toho 4,7 miliardy tvořil příspěvek portfolií společností PSA Finance Czech Republic a PSA Finance Slovakia, získaných v červenci. Objem vkladů stoupl o 7,7 % na 708,6 miliardy Kč a objem nebankovních aktiv ve správě vzrostl o 9,9 % na 148,6 miliardy Kč. Počet klientů Banky stoupl o 8 200 na 1 650 000.

Celkové výnosy vzrostly o 3,7 % na 24,0 miliard Kč. Tento nárůst ovlivnil jednorázový příjem za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd., zaúčtovaný ve druhém čtvrtletí. Bez zahrnutí této náhrady výnosy poklesly o 0,4 %. Provozní náklady mírně vzrostly o 0,7 % na 10,5 miliardy Kč. Náklady na riziko se meziročně zvýšily na 1,2 miliardy Kč z velmi nízkých 0,4 miliardy Kč o rok dříve. Skupina také zaúčtovala jednorázový příjem ve výši 0,7 miliardy Kč z prodeje 80% podílu ve společnosti Cataps společnosti Worldline, v rámci vytvoření aliance pro elektronické platby KB SmartPay.

Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům se tak zvýšil o 7,7 % a dosáhl 10,6 miliardy Kč. Zisk před započtením nákladů na riziko a zdaněním očištěný o vliv jednorázových příjmů a účetních změn byl téměř stabilní (-1,3%). Čistý zisk očištěný o jednorázové položky klesl o 8,9%.

Posilujeme naši obchodní pozici tak, jak jsme si v tomto roce předsevzali, tedy zvyšováním tržního podílu v úvěrování, zaváděním inovativních a užitečných finančních nástrojů a služeb a zaměřením na dlouhodobou spokojenost našich klientů. Z pohledu finanční výkonnosti jednorázové příjmy sice
zvýšily čistý zisk, ale i nadále pociťujeme tlak nízkých úrokových sazeb a utahující se regulace. Zvyšování produktivity a cílená optimalizace struktury Skupiny jsou v takovém prostředí dalšími způsoby, jak zachovat ziskovost,“ uvedl Albert Le Dirac’h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. KB udržela likviditu na vysoké úrovni. Poměr čistých úvěrů ke vkladům dosáhl 81,6 %. KB měla 48 748 akcionářů (meziročně více o 5 758), z toho 43 367 byly soukromé osoby z České republiky (nárůst o 5 568 akcionářů).

Po období výplaty dividend na zvýšené úrovni s cílem uvolnit přebytek vlastního kapitálu Komerční banky, s ohledem na očekávaný výsledek za rok 2016, který podpoří jednorázové příjmy za podíl KB ve společnosti VISA Europe Ltd. a z prodeje 80% podílu KB v dceřiné společnosti Cataps, s.r.o.,
při posouzení kapitálové pozice KB v kontextu současných a budoucích regulatorních kapitálových požadavků, očekávaného růstu rizikově vážených aktiv, a rovněž s cílem zajistit přiměřenou odměnu akcionářům z jejich investic, oznamuje představenstvo Komerční banky svůj záměr navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy na úrovni 55 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2016. Tato úroveň je v souladu  s výplatním poměrem přibližně 61 % z čistého zisku očištěného o výše uvedené jednorázové položky. Výplatní poměr může být změněn bez předchozího upozornění. Rozdělení hospodářského výsledku podléhá rozhodnutí valné hromady Komerční banky, která se bude konat po sestavení auditovaných finančních výkazů  za rok 2016.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.