Čtvrtek 05. srpna. Svátek má Kristián.

Komentář ČBA: Evropská komise vyhlásila seznam priorit k ochraně spotřebitelů, dotýká se i hromadných žalob

Viceprezident Evropské komise Timmermans spolu s komisařkou Jourovou dnes v Bruselu představili projekt EU nazvaný „New Deal for Customers“, tedy soubor legislativních iniciativ směřujících k posílení pozice a ochrany spotřebitele a to formou jednotných evropských pravidel. Návrhy se týkají v zásadě tří oblastí: (i) posílení práv spotřebitele při nákupech na internetu, kde je cílem zajistit, aby byl spotřebitel jednoznačně informován o tom, zda nakupuje od fyzické osoby či od obchodní korporace, aby se tak dozvěděl, zda je při nákupu spotřebitelsky chráněn, (ii) větší a transparentnější informovanost spotřebitele o tom, jakým způsobem dochází k řazení výsledků při internetovém vyhledávání, zejm. pak informace o tom, zda skutečnost, že určitý obchodník se v hledání objevuje na prvním místě, je výsledkem toho, že si takovou pozici zaplatil, a (iii) poskytnutí nových práv spotřebitele ve vztahu k „bezplatným“ digitálním službám.

Druhým zásadním pilířem „Nového spotřebitelského údělu“ je pak nástin základních pravidel pro hromadné žaloby, resp. kolektivní vymáhání práv. Potvrdilo se přitom to, co ČBA dlouhodobě avizovala, totiž že připravované evropské směrnice se budou pravděpodobně dosti zásadně míjet s principy a parametry, na kterých je dnes postaven věcný záměr zákona o hromadných žalobách, který nedávno schválila vláda. Potvrdilo se také naše varování v tom směru, že projednávání právní úpravy hromadných žalob je momentálně v ČR předčasné, neboť na úrovni EU dochází k jednoznačnému legislativnímu pohybu v této věci. Podle sdělení EK by spotřebitele v hromadných žalobách neměli zastupovat advokáti, nýbrž neziskové spotřebitelské organizace, které jsou licencovány a dohlíženy státem. Kromě toho se předpokládá i zásadně odlišný procesní postup při kolektivním uplatňování práv, než se kterým počítá vládní návrh věcného záměru o hromadných žalobách. Stručně řečeno, vládní návrh a záměry Evropské komise jsou jen velmi obtížně obsahově slučitelné…

Filip Hanzlík, hlavního právník a náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.