Pátek 23. října. Svátek má Teodor.

Kolik stojí naše nešikovnost? V průměru 15 000 korun

Pojistit si vlastní nešikovnost, ať už v zaměstnání nebo jinde, kde se běžně pohybujeme, se stalo hitem. Za tři roky, tedy od doby, kdy ČSOB Pojišťovna nabízí pojištění odpovědnosti jako samostatný produkt, si jej pořídilo už přes 34 tisíc klientů. Ti vlastní nešikovností způsobili takřka 5000 škod, jejichž průměrná výše dosáhla 15 tisíc korun.

„Mezi nejčastější škody z občanské odpovědnosti patří vytopení souseda ať už špatně uzavřeným kohoutkem nebo prasklou hadicí od pračky. Z pojištění odpovědnosti z výkonu povolání suverénně vedou škody způsobené na dopravním prostředku zaměstnavatele, konkrétně nacouvání do překážky, poškrábání nebo promáčknutí auta, způsobení dopravní nehody, ale také natankování nesprávného paliva,“ uvedl pro příklad Jan Šepek, ředitel odboru pojištění majetku a odpovědnosti ČSOB Pojišťovny.

Pojištění je určeno pro všechny, kteří chtějí mít jistotu, že pokud někomu způsobí škodu, nebudou ji muset uhradit z vlastní kapsy. Pojištění se skládá z pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Oba tyto typy pojištění lze sjednat společně v jedné smlouvě nebo samostatně. „Zájem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání je ale zhruba sedmkrát vyšší,“ doplnil Jan Šepek z ČSOB Pojišťovny.

Příklady běžných škod v občanském životě

 • pád omítky, střešní krytiny nebo sněhu z domu na osobu či stojící auto
 • pád chodce na zasněženém neuklizeném chodníku, jehož vlastníkem je pojištěný
 • vytopení nebo vyhoření sousedova bytu
 • dopravní nehoda zaviněná při jízdě na kole
 • škoda způsobená jízdou na koni
 • zranění osoby nebo zvířete psem
 • škoda způsobená dětmi třetím osobám, například rozbití zboží v obchodu
 • škoda způsobená studentem na praxi nebo stáži

Příklady škod vzniklých při výkonu povolání

 • záměna nafty místo benzinu při tankování do služebního vozu
 • zavinění dopravní nehody při řízení služebního vozidla
 • rozlití kávy nebo vody, která poničí klávesnici služebního počítače
 • chybné zaúčtování materiálu v účetnictví
 • poškození strojního zařízení na pracovišti
 • škoda na zdraví třetí osoby vzniklá neoznačením výkopu na staveništi

Produkt Naše odpovědnost od ČSOB Pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za škodu občana se vztahuje nejen na škody na zdraví, na věci a na následné finanční škody, které zaviní v občanském životě sám pojištěný, a to včetně škod vyplývajících z držby budovy, stavby nebo bytu, ale i na škody, jež způsobí příslušníci jeho domácnosti nebo jejich domácí zvířata. Zahrnuje mimo jiné i škody vzniklé při rekreačním či organizovaném sportu a v případě škod zaviněných zvířaty mimo jiné i škody na zahradních, polních a lesních kulturách. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti a platí pro celé území ČR i pro přechodné pobyty kdekoliv v Evropě. Limity pojistného plnění mohou dosahovat až 25 milionů korun u škod na zdraví, až 15 milionů korun u škod na věci a až 5 milionů korun u finančních škod. Pojistnou ochranu lze sjednat už za 430 Kč ročně.

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání se rovněž vztahuje na škody na zdraví, majetku a finanční škody, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli v rámci tzv. obecné odpovědnosti a které po něm jeho zaměstnavatel může žádat nahradit až do výše 4,5násobku jeho průměrného měsíčního příjmu. Pojištění, platné pro celý svět, kryje také škody vzniklé při práci konané mimo pracovní poměr na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Limity pojistného plnění si lze zvolit v širokém rozmezí od 60 000 do 700 000 Kč, pojištěný si může vybrat také různé výše spoluúčasti (25 %, 10 % nebo 1 000 Kč).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.