Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Ke končící návštěvě prezidenta Číny

Banky HSBC Bank plc. 30.03.2016 | 16:43 0 Komentářů

Zatímco se v České republice a mnoha dalších částech Evropy vracíme k práci po oslavě Velikonoc, v posledních březnových dnech se v Praze uskutečnila důležitá událost. Jednalo se o první návštěvu čínského prezidenta v České republice, která je signálem, že největší ekonomika světa (případně druhá největší v závislosti na metodice měření HDP) má zájem o posílení obchodní spolupráce. Kromě toho je Česká republika jedinou zemí ve střední a východní Evropě, kterou prezident navštívil.

Zatímco Čína posiluje svoji pozici globální ekonomické velmoci a zavedené ekonomiky, včetně těch, které jsou obchodními partnery České republiky, ztrácejí trochu síly, „země Středu” se stává stále důležitější destinací pro český export. Potvrzují to i statistiky, které ukazují, že vývoz z České republiky do Číny se za posledních deset let pětinásobně rozrostl. Zároveň je však třeba uznat, že podíl Číny na celém českém exportu je stále malý a to jak v absolutní hodnotě tak v porovnáním s importem z Číny. V logistickém přirovnání bychom mohli říci, že vlaky plné zboží přijíždí z Číny do Čech, ale odjíždí téměř prázdné.

Zmíněná návštěva rozhodně vytvořila jedinečnou příležitost podpořit bilaterální obchodní vztahy mezi Českou republikou a Čínou. Jelikož byla návštěva doprovázena početnou obchodní delegací a byla mediálně pokryta v národních médiích, umožnila propagaci České republiky i v Číně. To může pomoci budování vzájemných vztahů, které jsou tak potřebné při obchodování s Čínou, což povede k otevřenosti čínských společností k obchodní spolupráci s českými partnery.  Díky svému téměř čtyřletému  působení v HSBC v Číně jsem měl možnost stát se svědkem toho, jak moc je součástí čínské obchodní kultury  lepší spolupráce s lidmi, se kterými si čínští obchodníci vytvořili silné osobní vztahy. Pokud se tedy české a čínské protějšky měli šanci setkat a lépe se poznat, může to znamenat postup na zcela novou úroveň vzájemné spolupráce.

Krom „národní prezentace“ se návštěva dotkne i společného uvažování nad možnostmi konkrétní spolupráce obou zemí. Každou chvíli slyšíme zprávy o obrovských obchodních příležitostech v Číně, které vyplívají ze změn v demografických trendech a z nových potřeb čínské společnosti. Tyto změny společně s dalšími faktory přispívají k silnému ekonomickému růstu, který v roce 2015 činil 6,9 % a má si zachovávat průměrnou hodnotu 6,5% v následujících letech – v souvislosti s plánem zdvojnásobení HDP úrovně z roku 2010 do roku 2020. V nedávno zveřejněném pětiletém plánu hrají pří dosažení tohoto cíle klíčovou roli inovace. Do pěti let Peking chce, aby bylo 60% národního růstu generováno technologickým sektorem. Investice do výzkumu a rozvoje se tak očekávají ve výši až 2,5% HDP oproti 2,1% v roce 2015.

Dalším důležitým faktorem je životní prostředí, jelikož se chce Čína soustředit na snižování emisí a zvyšování využití čistých energetických zdrojů. Během času se tak Čínská ekonomika mění z exportně a investičně orientované na ekonomiku taženou sektorem služeb a domácí poptávkou. To bude vyžadovat odpovídající infrastrukturu, kterou bude Čína dosud muset rozvinout. I když obří investice již proběhly nebo jsou naplánované, poptávka po větší a lepší infrastruktuře dosud nebyla uspokojena. Pokud vše poběží dle plánů, chce Čína do roku 2020 například disponovat 30ti tisíci kilometrů rychlostních vlakových spojení, které propojí 80% měst oproti 19ti tisícům z tohoto roku.

Jaké příležitosti toto vše skýtá pro Českou republiku? České firmy disponují zkušenostmi v mnohých oblastech a čínští partneři se zdají být nakloněni mezinárodní spolupráci více, než kdykoliv v minulosti. Dobrou zprávou také je, že české společnosti již tyto příležitosti vidí a začínají se do nich zapojovat. Kromě obchodních příležitostí je tento příběh i o možnostech investičních. Ekonomové HSBC pozorují, že čínské investice v zahraničí pokračují v expanzi a to i přes zpomalení růstu domácí ekonomiky. Čínské společnosti nyní vyhledávají více než jen přírodní zdroje, ale viditelně se posouvají k obchodním službám, výrobě, distribuci, energetice a k IT. Čína hodlá investovat do aktiv, která zajistí dlouhodobé výnosy a diversifikují investice. Stále větší zájem tak bude mít o přístup na trhy, o technologie a duševní vlastnictví.

Ať už se jedná o obchodní nebo investiční příležitosti, Česká republika a Čína  budou mít hodně příležitostí k vzájemné spolupráci a k rozvoji tohoto důležitého koridoru. Návštěva prezidenta Číny může být příslovečným katalyzátorem zvýšeného zájmu čínských investorů. Jsem si jist pozitivním přínosem této historické návštěvy a těším se, že budeme moci podpořit bilaterální vztahy Česka a Číny na obou trzích.

Michael Hrodley, generální ředitel pobočky HSBC Bank plc-Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.