Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

KAPITÁLOVÝ TRH V CENTRU POZORNOSTI: EVROPSKÁ KOMISE NAŠLA CESTU JAK PODPOŘIT EKONOMICKÝ RŮST

Asociace pro kapitálový trh vítá akční plán Evropské Komise na podporu financování podniků a investic.  

Evropský komisař Jonathan Hill ve středu představil dlouho očekávaný akční plán unie kapitálových trhů, jenž má ve všech 28 členských státech EU vytvořit skutečný jednotný trh s kapitálem. Cílem unie kapitálových trhů je poskytnout firmám a podnikatelům široký přístup k finančním zdrojům napříč celou Evropskou unií. Zvláštní pozornost je věnována malým a středním podnikům, které na rozdíl od amerických firem mají až 70–80% závislost na bankovním financování, ale také například infrastrukturním projektům. Střednědobý akční plán má mobilizovat investice soukromého sektoru a diverzifikovat tak zdroje financování. 

Soubor návrhů k dosažení tohoto cíle obsahuje především opatření k nastartování sekuritizace, fondů rizikového kapitálu, krytých dluhopisů, crowdfundingu a asset managementu. Že to komisař Hill myslí s podporou kapitálového trhu opravdu vážně bylo vidět již na veřejném slyšení počátkem června tohoto roku, kde prezentoval Kapitálovou unii jako aktivitu, která má být prováděna ve spolupráci s kapitálovým trhem a nikoliv prováděna kapitálovému trhu. Tomuto přístupu odpovídá i opatření Akčního plánu směřující k revizi dopadu dosavadních finančních právních předpisů k odstranění jejich překrývání a rozporů s cílem snížit regulatorní zátěž finančních institucí.

Součástí iniciativy Unie kapitálových trhů jsou však i předpisy, které již byly schváleny, především zavedení evropských fondů dlouhodobých investic, a které mají sloužit především k financování infrastrukturních projektů. Na půdě Evropské Unie se diskutují také další oblasti, jejichž detailní návrhy jsou teprve připravovány jako zavedení jednotného Evropského projektu a další.

V souladu s cíli Unie kapitálových trhů je také aktivita Asociace pro kapitálový trh, která ve spolupráci s Ministerstvem financí a dalšími zapojenými subjekty aktuálně připravuje Koncepci rozvoje kapitálového trhu, která si klade za cíl stanovit základní vizi směřování kapitálového trhu a přijetí opatření k většímu zapojení kapitálového trhu do rozvoje reálné ekonomiky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.