Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

KAPITÁLOVÝ TRH JAKO MOTOR DALŠÍHO RŮSTU

Vláda České republiky na svém včerejším zasedání schválila materiál „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023“, který si klade za cíl podporu udržitelného hospodářského růstu a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím dobře fungujícího kapitálového trhu. Vznik koncepčního materiálu, který by jasně vymezil význam a potřeby kapitálového trhu v České republice, iniciovala Asociace pro kapitálový trh ČR již v roce 2015, a proto tuto aktivitu Ministerstva financí velmi vítá.

Jana Brodani, Výkonná ředitelka AKAT: „České republice, na rozdíl od ostatních vyspělých zemí, historicky chybí základní dlouhodobá strategie zastřešující oblast finančních služeb. Absence jakékoliv vize státu v oblasti kapitálového trhu brání většímu zapojení kapitálového trhu do rozvoje reálné ekonomiky a využití jeho plného potenciálu.

Martin Řezáč, předseda AKAT: „Koncepce by měla přinést především stabilní právní a daňové prostředí a směřovat k lepšímu využití potenciálu českého kapitálového trhu. Stabilní prostředí kapitálového trhu je nezbytné pro jeho další rozvoj, vyžaduje však jasnou vizi státu v této oblasti. Právě tato vize či dokonce závazek je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu. Asociace se proto ve spolupráci s dalšími subjekty významně podílela na vzniku tohoto dokumentu a jednoznačně podporuje snahy Ministerstva financí o další rozvoj kapitálového trhu.“

 

Zaměření na domácí zdroje a domácí investice

Předvídatelné právní a daňové prostředí je klíčové jak pro domácí, tak i pro zahraniční správce. V době, kdy se v rámci Evropské unie prostřednictvím kapitálového trhu financuje rozvoj evropské ekonomiky a kdy se zahraniční jurisdikce snaží přilákat zahraniční kapitál, je nezbytné umožnit zapojení kapitálu domácích investorů v České republice, ve správě domácích správců, pro zajištění investic do domácích aktiv.

Navrhovaná opatření

Koncepce obsahuje v obecné části stručné představení kapitálového trhu v České republice, včetně analýzy jeho významu pro národní hospodářství, rozboru důvodů potřeby dalšího rozvoje a základní principy regulatorního přístupu. Dále navazuje část představující konkrétní opatření, která se rozpadají do 4 oblastí podle jejich zaměření na podporu:

  1. domácností (investorů)
  2. podniků (emitentů)
  3. profesionálních účastníků kapitálového trhu (tržní infrastruktury)
  4. České republiky (státu)

Přínosy koncepce

Přínosy lepšího fungování a většího zapojení kapitálového trhu do reálné ekonomiky nepocítí jenom subjekty působící na kapitálovém trhu, ale i podniky požadující finanční zdroje, investoři rozšířením investičních možností, a především běžní občané prostřednictvím ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti, ale i stát vyššími daňovými výběry. Fungující kapitálový trh má prokazatelně přímý a pozitivní vliv na růst HDP země tím, že představuje alternativu v oblasti dluhového financování a zároveň hraje nezastupitelnou roli při financování podnikatelských aktivit vlastními zdroji přerozdělovanými přes kapitálový trh. Přispívá tak k přílivu zahraničních investic, zvyšuje zaměstnanost, zvyšuje konkurenceschopnost a efektivitu podniků a celkově podporuje stabilitu finančního trhu.

Související aktivity

Tato aktivita plně odpovídá i směřování Evropské unie, která postupně prostřednictvím návrhů na zavedení Unie kapitálových trhů připravuje soubor opatření k většímu zapojení kapitálového trhu do reálné ekonomiky prostřednictvím alternativních zdrojů financování v Evropské unii, zejména pro podnikovou sféru, a rozšířením příležitostí pro alokaci úspor domácností. V rámci aktivit směřujících k rozvoji kapitálového trhu byla pro Českou republiku zpracována také zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, která popisuje jeho současný stav a formuluje doporučení pro další rozvoj, u vzniku, které stála také Asociace

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.